Författare: Anna Åkerlund

  • Sponsring eller icke-sponsring, det är frågan

    Kända personer har länge använts i reklam för att marknadsföra ett företags produkter eller tjänster. Vad som är märkbart idag är ändå den omfattning i vilken företag använder kända talespersoner/ambassadörer för att ge ny mening åt redan existerande produkter och på så sätt sticka ut från mängden. Detta beror också så klart till viss del […]