Våra uppdragsgivare

Tango arbetar med alla typer av uppdragsgivare – sponsorer och sponsorsökande, konsumentprodukter och industriföretag, idrottsförbund och kulturinstitutioner.

Anledningen är att vi sätter kommunikationsbehovet och matchningen i första rummet. Är det en försäljningsökning eller ett starkare personalengagemang företaget vill uppnå? Har rättigheten aktiviteter som främst passar en butikskedja eller en biltillverkare? Genom detta synsätt är det egalt om samarbetspartnern finns inom esporten, musiken eller arbetar mot mobbning. Förutsättningarna får styra strategin och idéarbetet. Det blir helt enkelt bäst så.

Kontakta gärna någon av våra vänner nedan om du vill veta mer om våra samarbeten:

Dansbandsveckan
Lars Bälter
lars.balter@malung.se

Svenska Kennelklubben
Anna Fredholm
anna.fredholm@skk.se

Alleima (f d Sandvik Materials Technology)
Hanna Meuser
hanna.meuser@alleima.com

GöteborgsOperan
Eva Essvik
eva.essvik@opera.se

SEB
Magnus Wiik
magnus.wiik@seb.se

Serneke
Catharina Gorthon
cgorthon@panattoni.com

Tekniska museet
Peter Skogh
peter.skogh@tekniskamuseet.se

Vattenfall
Åsa Rolke
asa.rolke@vattenfall.com