Tjänster

Tango är en rådgivningsbyrå inom Brand Alliances. Det innebär att vi främst har ett strategiskt, långsiktigt perspektiv och försöker finna grundstommen, relevansen och kommunikationsvägarna i samarbetet mellan företag och rättighetsinnehavare. Liksom vårt namn antyder drivs vi av tanken att det är två parter som tillsammans ska åstadkomma något vackert. Vår roll är där att skapa de allra bästa förutsättningarna för samarbetet genom ett bra musikval (t ex strategier, rätt val av partners, avtalsutformning) och en uttrycksfull koreografi (koncept, aktiveringsidéer, utbildning etc).

Vi har en ganska fri konsultroll, men dessa är de tjänster vi nog oftast levererar till våra uppdragsgivare:

Företagskunder

 • Strategisk kommunikationsrådgivning
 • Utformning av policy och strategier för Brand Alliances
 • Konceptutformning
 • Avtalsförhandling, avtalsutformning, skattefrågor
 • Second opinion – hur kan man vitalisera ett pågående samarbete
 • Idéarbete på aktivering i olika kanaler
 • Projektledning, projektkoordination
 • Sponsor Center – företagets helt outsourcade sponsringsavdelning
 • Workshops, utbildningar

Rättighetskunder

 • Utformning av policy och strategier för säljarbetet
 • Värdering av kommersiella rättigheter
 • Paketering i relevanta och attraktiva sponsornivåer
 • Idéarbete på tänkbara branscher/partners
 • Konceptutformning
 • Avtalsförhandling, avtalsutformning, skattefrågor
 • Säljcoachning, utveckling av säljmaterial
 • Workshops, utbildningar