Integritetspolicy

1. INLEDNING

Denna informationstext förklarar hur Tango Brand Alliance AB (nedan ”Tango”) hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som

 • Är intressant för oss – som en del av våra marknadsaktiviteter eller uppdrag
 • Är kund hos oss – d v s som Tango levererar sina tjänster till
 • Är leverantör till oss – d v s som levererar varor eller tjänster till Tango

VI vill informera dig om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns längst ned på denna sida.

2. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig; t ex namn, bild, personnummer, mailadress, IP-adress etc.

3. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?

I det här avsnittet förklarar vi hur personuppgifter används för att vi ska kunna erbjuda och hantera tjänster och erbjudanden.

3.1 – När vi kontaktar dig för att vi har ett berättigat intresse av dig som presumtiv kund hanterar vi

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter hos din arbetsgivare

All denna information är hämtad från öppna offentliga källor såsom hemsidor, pressreleaser och liknande, alternativt att du själv meddelat ditt intresse för t ex våra tjänster eller nyhetsbrev

Vi hanterar denna information för att:

 • Kunna skicka ut nyhetsbrev, erbjudanden, offerter etc
 • Marknadsföra våra tjänster till dig och din organisation

Lagringstid: Vi sparar uppgifter om dig upp till 1 år efter senaste kontakt.

3.2 – När du kontaktar oss för att undersöka vårt utbud av tjänster hanterar vi:

 • Uppgifter som du själv lämnar till oss, t ex namn, kontaktuppgifter, betalningsinformation, önskemål, budget etc

Vi hanterar denna information för att:

 • Hantera dina önskemål och komma med offert
 • Vid senare tillfälle erbjuda nya tjänster

Lagringstid: För att säkra spårbarhet sparar vi informationen upp till 36 månader efter senaste kontakt.

3.3 – När du blir kund hos Tango genom köp av våra tjänster hanterar vi:

 • Uppgifter som du själv, eller dina kollegor, lämnar till oss såsom namn, kontaktuppgifter
 • Faktureringsinformation och faktureringsadress till din arbetsgivare

Vi hanterar denna information för att:

 • Administrera din kundrelation till Tango
 • Kontakta dig med information och generella erbjudanden
 • Löpande tillhandahålla vår kompetens genom tjänster och service

Lagringstid: Vi sparar dina uppgifter under kundrelationen och därefter upp till 1 år efter senaste kontakt. Ingångna avtal sparas enligt bokföringslagen.

3.4 – När vi har en skyldighet enligt lag

Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av bokföringsskyldighet eller vid begäran från myndighet.

4. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter sparas bara så länge som krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de eller avidentifieras de på ett säkert sätt. Läs mer om hur länge vi lagrar uppgifterna under respektive avsnitt under punkt 3.

5. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för datasäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att uträtta sitt arbete.

6. DINA RÄTTIGHETER

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas
 • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade
 • Begära att raderas – du har rätt att få dina uppgifter borttagna, så länge inte lag- eller myndighetskrav säger annat
 • Invända mot direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen avgränsas/avslutas

7. KONTAKTUPPGIFTER

Tango Brand Alliance AB (org.nr 556549-7657), Scheelegatan 11, 112 28 Stockholm, Besök: Convendum, Vasagatan 16