Sponsring i en ny tid

Hur utvecklar du dina samarbeten på bästa sätt?

Nästa tillfälle 6 och 8 februari 2024  – Digitalt på Microsoft Teams.

Sponsring har gått från gåvor och donationer till att bli strategiska samarbeten. Samtidigt har omvärlden fått känna på en lång pandemi, ett krigsutbrott och en ökande inflation. Att samverka och gemensamt lösa problemställningar har blivit det nya normala. Förutsättningarna för att låta sponsorskap vara en kommunikativ plattform har i därför grunden aldrig varit bättre!  Hur kommer detta att påverka möjligheterna för dina sponsorsamarbeten?

Denna kursdag om modern sponsring vänder sig till dig som arbetar praktiskt med sponsring, events, employer branding och/eller hållbarhet, men behöver en skjuts för att göra det på ett mer strategiskt och effektivt sätt. Vi ger dig kunskap, nycklar och förutsättningar för att bättre förstå sponsringens roll på 2020-talet. Ur ett grundläggande kommunikativt perspektiv, likväl som vilka justeringar du behöver göra i det nya normala.

Utbildningen leds av Anders Lindén och Mirelle Andreasson på Tango Brand Alliance och sker digitalt via Microsoft Teams. För att hålla koncentrationen uppe har vi delat upp den på två förmiddagar –  tisdag och torsdag 6 och 8 februari kl 9-12.

OBS – Deltagarantalet begränsas till 15 personer per utbildningstillfälle

UTBILDNINGEN OMFATTAR BLAND ANNAT:

  • Sponsring – vad är det egentligen?
  • Trender inom sponsring och närliggande kommunikationsformer
  • Hur får du sponsorskapen att passa dina kommunikationsbehov?
  • Syfte, mål och målgrupper – grunderna som ofta glöms bort
  • Sponsring som kommunikationsnav ger en stark ”reason to speak”
  • Vilka efterverkningar får pandemier, krig och höga elpriser i sponsringsvärlden?
  • Diskussion – aktuella frågor som sociala media, hållbarhet, employer branding m m

Anmälan

Skicka din anmälan till anders@tangobrandalliance.se eller ring 070-653 19 92. Ange namn, företag, mobiltelefon och kompletta faktureringsuppgifter.

Avgiften är 4.500 kr (exkl moms) och inkluderar utbildning och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto. Vid avbokning senare än 5 arbetsdagar före kurs debiteras 50% av kursavgiften.