Kreativa avtal – Säljare

Förbättra och värdeladda dina sponsringsavtal

Nästa utbildningstillfälle tisdag den 25 april 2023 – Digitalt på Microsoft Teams.

Att göra ett bra sponsringsavtal är inte bara jobbig formalia. Istället är det den första kreativa processen i ett samarbete, där spelplanen faktiskt läggs för flera år framöver. Våra erfarenheter efter över 400 upprättade avtal är att detta trots allt uppfattas som svårt och onödigt för många. Under denna utbildningsdag visar vi på motsatsen – att avtalsförhandlingen består av stora delar kreativitet och är grundläggande för det framtida samarbetet.

OBS – Denna gång slås avtalskursen ihop med densamma för sponsorer. Vi genomför den gemensamma kursen tisdagen den 25 april 2023 kl 9-13 på den digitala plattformen Microsoft Teams.

Utbildningen omfattar en intensiv halvdag och vänder sig till dig på rättighetssidan som någon gång hamnar i situationen att förhandla, konstruera eller bara tolka och aktivera ett sponsor-/samarbetsavtal. Leder utbildningen gör Anders Lindén på Tango Brand Alliance.

OBS – Deltagarantalet begränsas till 15 personer per utbildningstillfälle

UTBILDNINGEN OMFATTAR BLAND ANNAT:

  • Standardiserade sponsorpaket vs skräddarsydda affärslösningar
  • Försäljningsteknik – hur presenterar du ditt förslag på ett relevant sätt
  • Avtalsinnehåll och motprestationer – vad är det sponsorerna önskar sig?
  • Hur tar man betalt på ett marknadsmässigt sätt?
  • Avtalsformalia, traditionell avtalsrätt
  • Skattefrågor – avdragsrätt, moms, sociala avgifter, barterlösningar etc

Anmälan

Skicka din anmälan till anders@tangobrandalliance.se eller ring 070-653 19 92. Ange namn, företag, mobiltelefon och kompletta faktureringsuppgifter.

Avgiften är 3.900 kr (exkl moms) och inkluderar utbildning och dokumentation som skickas i efterhand. Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto. Vid avbokning senare än 5 arbetsdagar före kurs debiteras 50% av kursavgiften.