Brand Alliances – Fördjupning

Hur ser framtidens samarbeten ut i praktiken?

Nästa tillfälle i oktober-november 2023 (datum TBD) – Digitalt på Microsoft Teams.

Spelplanen för sponsringsbranschen har kraftigt förändrats. Strategiska samarbeten, s k Brand Alliances vinner mark oavsett om de avser idrott, samhällsengagemang, gaming, teater, miljöfrågor eller mode. Samtidigt har omvärlden hastigt förändrats under pandemier, krigsutbrott och miljökatastrofer som rasat. Ger det bättre eller sämre förutsättningar för strategiska samarbeten?Kursdagen riktar sig till dig som har några års erfarenhet av varumärkessamarbeten, kommunikation, employer branding och/eller hållbarhet. Den inriktar sig på praktiska samtal och workshops kring Brand Alliances. Utbildningen leds av Anders Lindén och Mirelle Andreasson på Tango Brand Alliance och sker digitalt via Microsoft Teams. För att hålla koncentrationen uppe har vi delat upp den på två förmiddagar – i oktober-november 2023 kl 9-12 (datum TBD).

OBS – Deltagarantalet begränsas till 15 personer per utbildningstillfälle

Utbildningen omfattar bland annat:

 • Brand Alliances – antalet samarbetsformer bara ökar
 • Är din organisation mogen att växla över till Brand Alliances?
 • Gen Z och Alpha kids är dina nästa målgrupper – hur blir du relevant för dem?
 • Syftesdrivna företag och aktivt samhällsengagemang blir alltmer avgörande
 • Vilket avtryck har pandemin, kriget och miljöfrågorna gjort inför framtiden?
 • Egna kanaler – en guldgruva för aktivering hos alla parter
 • Sociala media och influencermarknaden har idag en avgörande roll
 • MINIWORKSHOP – vi kreerar tillsammans framtidens Brand Alliance-projekt

Anmälan

Skicka din anmälan till anders@tangobrandalliance.se eller ring 070-653 19 92. Ange namn, företag, mobiltelefon och kompletta faktureringsuppgifter.

Avgiften är 5.900 kr (exkl moms) och inkluderar utbildning och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto. Vid avbokning senare än 5 arbetsdagar före kurs debiteras 50% av kursavgiften2

Tango har ända sedan 2001 genomfört utbildningar för den nordiska sponsringsmarknaden. Under de här åren har över 1,200 personer deltagit i våra utbildningsdagar – många dessutom vid flera tillfällen. Vårt mål med detta är inte bara att skapa egna intäkter. Utan vi vill verkligen bidra till att skapa en bättre fungerande marknad, där insikten om vad man faktiskt kan åstadkomma med väl planerade samarbeten sprids till många fler.

Vi vet att stora delar av landets sponsring fortfarande sköts mer med hjärtat än hjärnan. Trots detta är det ingen motsättning att bli lite mer fokuserad på vilka effekter man kan nå med sina insatser. För inte nog med att du faktiskt kan skapa goda affärer för ditt företag – många av samarbetena vi ser eller arbetar med har ett stort inslag av samhällsnytta med sig. Och att göra nytta på riktigt är en stor bonus när ett företag arbetar strategiskt med Brand Alliances!

Våra generella utbildningar omfattar en heldag där vi just nu genomför:

 • Sponsring i en ny tid – en grundlig genomgång om hur och varför sponsring fungerar
 • Brand Alliances – en fördjupningskurs hur man lyfter sina samarbetsprojekt till en högre nivå

 

Vi genomför också lite mer specialinriktade utbildningar:

 • Kreativa avtal för företag – en halvdag om avtalsförhandling- och utformning
 • Kreativa avtal för rättigheter – samma halvdag, men med perspektivet försäljning
 • Det goda företaget – en inspirationsdag kring hållbarhet och samhällsengagemang
 • Skräddarsydda utbildningar – utformat direkt för beställaren; både företag och rättigheter
 • Föredrag – kortare inslag på frukostseminarier, konferenser, inspirationsdagar etc

 

Vi lägger stor vikt vid illustrativa case från både Sverige och världen under våra utbildningsdagar. Samtidigt kompletterar vi detta med praktiska råd, checklistor och miniworkshops för att du själv ska kunna förbättra dina aktiviteter.

Våra utbildningsdagar genomförs i första hand just nu via videomöten på plattformen Microsoft Teams. I listan här i kanten ser du vilka utbildningar och datum som är aktuella just nu.

Vill du ha mer information om våra utbildningar, eller bli uppdaterad om när nästa utbildning hålls – kontakta anders@tangobrandalliance.se