Brand Alliances – Fördjupning

Hur ser framtidens samarbeten ut i praktiken?

Nästa tillfälle 12 och 14 oktober 2024 – Digital kurs

Spelplanen för sponsringsbranschen har kraftigt förändrats. Strategiska samarbeten, s k Brand Alliances vinner mark oavsett om de avser idrott, samhällsengagemang, gaming, teater, miljöfrågor eller mode. Samtidigt har omvärlden hastigt förändrats under pandemier, krigsutbrott och miljökatastrofer som rasat. Ger det bättre eller sämre förutsättningar för strategiska samarbeten?Kursdagen riktar sig till dig som har några års erfarenhet av varumärkessamarbeten, kommunikation, employer branding och/eller hållbarhet. Den inriktar sig på praktiska samtal och workshops kring Brand Alliances. Utbildningen leds av Anders Lindén och Mirelle Andreasson på Tango Brand Alliance och sker digitalt via Microsoft Teams. För att hålla koncentrationen uppe har vi delat upp den på två förmiddagar – tisdag och torsdag 12 och 14 oktober 2024 kl 9-12.

OBS – Deltagarantalet begränsas till 15 personer per utbildningstillfälle

Utbildningen omfattar bland annat:

  • Brand Alliances – antalet samarbetsformer bara ökar
  • Är din organisation mogen att växla över till Brand Alliances?
  • Gen Z och Alpha kids är dina nästa målgrupper – hur blir du relevant för dem?
  • Syftesdrivna företag och aktivt samhällsengagemang blir alltmer avgörande
  • Vilket avtryck har pandemin, kriget och miljöfrågorna gjort inför framtiden?
  • Egna kanaler – en guldgruva för aktivering hos alla parter
  • Sociala media och influencermarknaden har idag en avgörande roll
  • MINIWORKSHOP – vi kreerar tillsammans framtidens Brand Alliance-projekt

Anmälan

Skicka din anmälan till anders@tangobrandalliance.se eller ring 070-653 19 92. Ange namn, företag, mobiltelefon och kompletta faktureringsuppgifter.

Avgiften är 5.900 kr (exkl moms) och inkluderar utbildning och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto. Vid avbokning 5 arbetsdagar eller senare före kurs debiteras 50% av kursavgiften.