Vill du prenumerera på våra trendspaningar?

Maila då ditt namn, företag och din mailadress
till Anders Lindén.

Vi summerar 2016 och blickar framåt

Det har nog inte undsluppit någon att julen står för dörren. Stresspåslaget är på topp och ”måste göra”-listan (arbete och privat) är precis lika lång som barnens önskelistor. Precis som förra året. Bara att börja beta av dem och sedan blicka framåt. Men, juletid är också en tid för summering av året som gått, titta bara på det som Facebook (plågar) skapat åt oss. Nu kan vi bara dela detta och så slipper vi därmed en sak på den privata ”måste göra”-listan (Tack FB). Om vi på Tango ska försöka oss på att summera året som gått så låter det sig enklast göras med ett Äntligen!

Äntligen! har företagen (i sin kommunikation) börjat agera och visa oss var de står i viktiga samhällsfrågor. I vår julkrönika 2014, dvs för precis två år sedan, frågade sig undertecknad när detta skulle ske och se, det dröjde bara två år innan vi verkligen kunde se en trend. Färskast i minnet ligger Åhléns och deras kampanj ”Bryt Klädmaktsordningen”. Det är en ansats, som enligt dem själva, vill inspirera människor att klä sig fritt och som de själva vill och utmana rådande könsnormer. Åhléns vill ifrågasätta varför traditionellt manlig klädsel förknippas med mer status och makt än traditionellt kvinnlig. Helt klart ett tydligt ställningstagande och inom ett område där Åhléns kan vara trovärdiga och relevanta.

Ett annat bra exempel är Telia och deras kampanj #Hatahat. Med deras samarbete med Stiftelsen Friends som plattform har Telia en klar ståndpunkt och ett grepp om frågan om näthatet. Enligt Telia ska Internet, precis som resten av samhället, vara en plats där alla får göra sin röst hörd utan hat, hot och kränkningar. Det vill Telia som Sveriges största operatör ta ansvar och arbeta för. Även här ser vi således ett tydligt ställningstagande och inom ett område där Telia kan vara trovärdiga och relevanta. Telia har även förstärkt/adderat trovärdighet inom mobbningsområdet genom sitt samarbete med experten på området, Friends. Sedan kan vi inte låta bli att imponeras av hur de väljer att kommunicera. Genom för målgruppen spännande och intressanta samarbeten, där de även bygger in en insamlingsmekanik till Friends.

Ett tredje och avslutande exempel som visar att trenden är tydlig är Läkerol och deras integrationsapp ”Let´s Talk”. Enligt Läkerol själva så är syftet med appen att hjälpa dem som behöver öva lite mer på svenska genom att koppla ihop dem med personer som redan pratar svenska. Man tror nämligen att det bästa sättet att komma in i samhället är att kunna språket. I detta exempel tar ju Läkerol ställning för att hjälpa till i integrationen av nyanlända. Och man kopplar sin trovärdighet och sin relevans till den sedan länge inarbetade payoffen ”makes people talk”. Meh, tänker du som läsare, är Läkerol verkligen trovärdiga i detta? De vill bara sälja mer… Jag förstår att tanken uppkommer och det fina i hela caset är att detsamma måste även ha slagit Läkerol, för de har bemött den eventuella kritiken på ”Let´s Talks” hemsida. Där säger marknadsdirektören att Läkerol tror att de kan göra två saker på en gång: att sälja produkter samtidigt som de skapar samtal mellan människor.

Så, även om trovärdigheten möjligen är starkare i Åhléns- och Telia-exemplen så visar Läkerol-exemplet en sak som är mycket viktigt: Bra förberedelser. För ger man sig in i saker som folk verkligen bryr sig om, som engagerar på ett personligt plan, så ska man vara förberedd på att det kan blåsa upp till storm!

Och 2017, vad händer då…?

Vad som händer står skrivet i stjärnorna, men vi kan alltid önska. Vi önskar att 2017 blir året då vi kommer se mycket, mycket mer kommunikation som tillför tilltänkt målgrupp något – en förhöjd upplevelse, ett behov som fylls, en lösning på ett problem, ett starkt mervärde. Vi kommer se fler företag lyfta fram sina samhällsengagemang och bygga korta eller långa kampanjer runt dessa, s.k. cause marketing. Vi kommer också se fler företag verkligen kliva fram och ta ställning för, eller emot, någon viktig samhällsfråga och driva dessa frågor i ett bredare perspektiv än i ”bara” reklam. Den s.k. syftesdrivna reklamrevolutionen kommer m.a.o. slå igenom på allvar på en bredare front.

Som en direkt följd av att fler och fler engagerar sig i CSR, samhällsengagemang eller varför inte ”community engagement” kommer vi också få se att det under 2017 utvecklas (bättre) mätsystem och värderingssystem för denna typ av engagemang/aktiviteter. Idag placeras många av dessa initiativ i facket att ”bygga varumärke”. Och mäts och värderas därefter. 2017 kommer ge oss möjlighet att värdera och mäta effekten av samhällsnytta på ett konkret sätt, precis som man idag kan fånga in affärsnytta med ekonomiska mått som kostnadsbesparingar och överskott t.ex. Vi kommer kunna följa, se och värdera effekten av ett företags samhällsinsats.

Min förhoppning är att jag om ett år skriver en krönika i vilken jag tar upp vad effekten av Läkerols ”Let’s Talk”-kampanj blev. På ett samhälleligt plan och inte bara i antal sålda askar och ökat gillande för varumärket. Dvs hur många människor lärde sig lite bättre svenska tack vare Läkerol och vilken effekt fick det för dem. Kom de i arbete tidigare och vilken effekt fick i sådana fall det för kommunen där de bor? Eller vad betydde det att Åhléns ”Bryt Klädmaktsordningen” fick ordentligt fäste och medförde att det år 2020 (2025 för realisten kanske) är lika antal kvinnor som män i företags ledningsgrupper? Kan vi räkna fram detta och sätta kronor och ören på det och överföra detta värde till företaget som gör det, ja då förstår ni att viljan att engagera sig i samhället och skapa samhällsnytta kommer öka lavinartat. Doing well by doing good!

God jul från tomtarna på Tango,

Emil Didrikson

PS

VIll du också förstå 2017 bättre – missa inte vårt nya format på Master Class-kursen:

9 februari 2017 – Master Class Brand Alliances (fördjupning)