Vill du prenumerera på våra trendspaningar?

Maila då ditt namn, företag och din mailadress
till Anders Lindén.

Vi är på väg från 4 P:n till 5 E:n!

Snart står vi alla inför ett nytt år…

…med nya löften och föresatser. Därmed kanske det också är dags att lämna en gammal beprövad ”sanning” bakom oss nu och istället rikta våra blickar mot framtiden. I traditionell marknadsföringslitteratur upprepas Philip Kotlers 4 P:n (Product, Price, Place, Promotion) ofta som en given hörnsten. Och för all del, de har betytt en hel del för att få människor att förstå marknadsföringens natur. Men i dagens konkurrensutsatta verklighet – såväl från företag i en viss bransch, som från alla kommersiella budskap runt oss – behövs en ny syn på hur vi ska kommunicera med våra målgrupper. Det blir därför allt vanligare att företag använder sig av ett eller flera av de mer moderna 5 E:na för att få den uppmärksamhet man önskar från sina valda målgrupper.

  • Experiences
  • Entertainment
  • Excitement
  • Emotions
  • Engagement

Varför alla dessa E:n ?

Som vi alla vet agerar inte dagens köpare – på konsument- såväl som B2B-marknader – helt rationellt. Det är istället känslor och tyckanden som styr många av de affärsbeslut som fattas, både privat och på företag. För att nå fram i denna beslutsprocess gäller det alltså för den som vill ha köparens uppmärksamhet (eller köpkraft…) att spela på rätt strängar. Vi som arbetar med event och sponsring vet att dessa två marknadsföringsformer är mycket bra verktyg för att kommunicera via de 5 E:na.

Experiences – Uttrycket ”Experiential Branding” har på vissa håll börjat ersätta ”Event Marketing” som ett nytt s k ”buzz-word” i vår värld. Och det ligger en hel del i själva uttrycket. Arbetar man på rätt sätt med verktyget (oavsett namnet) handlar det ju om att levandegöra det varumärke man vill marknadsföra. Att ladda detta med positiva associationer eller upplevelser, för att förmå målgruppen att agera på avsett sätt. Kan man skapa upplevelser, oförglömliga eller upprepade, för den som konsumerar varumärket/produkten finns en god chans att man kan rucka på Pris-P:et i Kotlers modell. Att tillföra ett högre upplevt värde för kunden är ju ett starkt argument för att kunna ta ut ett högre pris.

Entertainment – Underhållningsindustrin blir allt större för varje år. Filmer, musik, dataspel, konserter, sport, festivaler m m breder ut sig både i media och i vår närmiljö. Att koppla ihop sitt varumärke med kända artister, idrottsmän, evenemang eller Hollywoodfilmer är användbara sätt att få – speciellt de unga – målgrupperna mer intresserade av ens produkter/tjänster. Genom underhållningsvärlden väcks intresset för att få den uppmärksamhet vi behöver för att kommunicera kring själva produkten/tjänsten i ett senare skede.

Excitement – Actionsport såväl som multisport växer som företeelser, inte för att de är idrotter utan för att de bidrar med en gnutta spänning och äventyr till vardagen. Det handlar inte längre bara om vem som vinner, utan mer om vem som gör det snyggast eller om du verkligen orkar besegra dig själv genom vildmarkens strapatser. Och företagen följer naturligtvis konsumenterna i spåren.

Emotions – Att kommunicera till alla våra fem sinnen är själva grundpelaren i event marketing (eller ”experiential branding”…). Vi har en unik position bland alla media genom de möjligheter som endast det personliga mötet förmår att skapa. Genom att levandegöra varumärket kan vi skapa alla de känslostämningar och laddningar som vi önskar. Det är bara fantasin – och i viss mån budgeten – som kan bli hinder på vägen

Engagement – Ett äkta engagemang i det man gör är en avgörande konkurrensfördel i dagens tuffa affärsklimat. Kommer ni ihåg skateboardskon Vans på 70-talet? Idag är det en mycket livskraftig livstilssko med betydligt bredare sortiment. Mycket tack vare att man klev in och stöttade snowboard och andra actionsporter på ett tidigt stadium när inga andra företag brydde sig så mycket. Genom att uppträda som en ”kompis i gänget” vann man ungdomarnas förtroende och kunde etablera sig som ett starkare varumärke än de traditionella sportskorna bland de opinionsbildande ungdomarna.

Morgondagens vinnare

Vilka varumärken som blir vinnare i framtiden är förstås svårt att sia om. Men de varumärken som inte ägnar någon tanke alls åt de 5 E:na kan vi nog i alla fall betrakta som givna förlorare. Det handlar helt enkelt om att anpassa sig till den evigt föränderliga omvärlden. Rör sig konsumenternas önskemål och intressen mot underhållning, action, samhällsengagemang etc så är det där företagen måste agera för att bevisa att de vill vara en del av människors vardag. Idag handlar det inte längre bara om att produkter och tjänster ska lösa speciella behov – det handlar till största delen om att göra sig förtjänt av ditt förtroende som konsument!

Anders Lindén

December 2002