Vill du prenumerera på våra trendspaningar?

Maila då ditt namn, företag och din mailadress
till Anders Lindén.

Tänk målgrupper i ett vidare perspektiv

Att genomföra ett event…

…som är direkt riktat till personal, återförsäljare, finansmarknaden etc är ingen ovanlighet. En personalkonferens, en produktlansering, eller en presskonferens efter kvartalsbokslutet är ju vardagliga exempel på de events där företagen ”samlar målgruppen i tid och rum, för att kommunicera ett budskap” (om vi använder en gängse definition för ett event).

Men långt ifrån alla kompletterar sina sponsringsinsatser med interna aktiviteter, PR etc för att kommunicera med fler användare än konsumenter/slutkunder. Tyvärr möter vi fortfarande sponsorer som tror att genom att köpa ett fyrkantigt, föreslaget sponsorpaket är allting fixat. Vi som verkligen sett sponsringens fördelar, vet att det är nu det roliga, kreativa arbetet tar vid för att finna kommunikationslösningar till olika målgrupper utifrån det givna objektet.

Några av de perifera målgrupper du bör fundera kring kan vara:

Personalen Sponsring som ett sammanhållande tema vid företagsfusioner, namnbyten, imageförflyttningar etc är ett ganska välkänt verktyg. De stora oceanseglingarna har fått ge ansikten åt detta via t ex Intrum Justitia och ASSA Abloy. Båda räknar med att interna processer kring företagskultur m m gått på ca ett halvår istället för 2-3 års tid. Vinner du personalens intresse får du lojala ambassadörer som övertygar andra om det du vill kommunicera via sponsringen.

Arbetsmarknaden Att skaffa nya, kvalificerade anställda är en problemställning för många företag. Att redan under t ex utbildningstiden kommunicera sina sponsringsengagemang inom samhället har setts som en viktig pusselbit de senaste åren. Speciellt den yngre generationen värderar ett engagerat företag högt vid de tillfällen då vågskålen väger jämnt vad gäller löner, arbetsmiljö och övriga förmåner. Teknikföretag, revisionsbyråer och andra tjänsteproducerande företag tänker ofta i dessa banor.

Finansmarknaden Finansmarknadens analytiker kan spela en viktig roll för imagen av hela företaget. Genom att skapa intresse hos finanssektorn, investorer och media kan ditt företag få stark draghjälp för att uppfattas mer positivt. Bra vägar för att skapa uppmärksamhet och wow-känsla kring ditt företag, kan vara att visa nya användningsområden, icke-traditionella lösningar och nya delmarknader skapade direkt via sponsringen. Alla dessa nyheter kan skapa ett positivt kassaflöde till ditt företag när användningen sker i större skala. Får finansmarknadens aktörer reda på detta i god tid kan det ge positiva vibbar kring företaget.

Återförsäljare Svenska sponsorer är för dåliga på att utnyttja återförsäljarledet! Jämför man med t ex USA ser man där sponsring/events som mycket mer säljdrivande än vad vi gör här hemma. Att generera intresse och engagemang bland återförsäljarna är en av de viktigaste delarna med ett projekt. Vi bör bli bättre på detta, för här finns möjligheten att krasst tjäna pengar på sponsring och events! Genom att kommunicera med kunden direkt i butiksledet får vi en chans att beröra deras egna intressen just vid de tillfällen då de står närmast ett köpbeslut. Ett starkt engagemang inom kundens intresseområden kan vara det som får vågskålen att tippa över till din fördel.

Aktieägare Kan vara en mycket skeptisk grupp till olika sponsringsaktiviteter. Inte bara en gång har frågan ställts på bolagsstämman om varför företaget satsat så stort på en seglingstävling el dyl. Ofta bottnar detta i dålig information från företaget om varför man genomfört sponsringen. Vänd dig på ett tidigt stadium till aktieägarna för att få deras förståelse och acceptans för att sponsring många gånger är ett kostnadseffektivt sätt att kommunicera med givna målgrupper. Då kan de istället uppskatta att du agerar i deras intressen för att på mest effektiva sätt nå goda resultat.

Media – brett samt bransch-/fackpress Media är ett av huvudverktygen i arbetet med sponsring, men då mest i perspektivet att generera eget mediautrymme. För att nå dit kan även personer inom media vara en huvudmålgrupp för dig. Dessa söker ofta en story för att klara av sitt eget arbete, och kan du leverera en intressant sådan kan detta snabbt generera dig eftertraktat mediautrymme. Istället för att skicka ut pressreleaser ”en masse” – välj ut de media där du speciellt mycket skulle vilja synas och försök bygga personliga relationer med deras representanter.

Myndigheter Är du näringsidkare på en viss ort kan kommunala myndigheter i mångt och mycket vara en avgörande målgrupp för din fortsatta verksamhet. Dessa ser positivt på de företag som engagerar sig i närmiljön och ett antal levande sponsorskap inom sport, kultur, samhälle, utbildning, festivaler etc kan där bli tungan på vågen då man nästa gång söker stöd för utbyggnadsplaner eller t o m vill minska effekterna av en personalnedskärning.

Det finns naturligtvis ännu fler potentiella målgrupper, men ovan har du i alla fall ett axplock på att du bör bredda ditt angreppssätt när det gäller vem du vill kommunicera med.

Anders Lindén

Oktober 2003