Vill du prenumerera på våra trendspaningar?

Maila då ditt namn, företag och din mailadress
till Anders Lindén.

Min önskelista

Hej Tomten,

kanske är det lite för sent att lämna in en önskelista just nu, men eftersom det är en del saker här som nog tar lite tid för dig att fixa kan vi väl se det som att jag är ute i god tid inför nästa jul istället!

Som du vet jobbar jag ju med sponsrings- och eventfrågor och det är något som har blivit allt mer populärt hos många företag de senaste åren. Men trots att det snabbt blivit så populärt, så finns det ju saker som man skulle önska att de gjordes lite bättre. Så min önskelista för 2002 är följande som det vore jättebussigt om du fixade:

1. Sponsring/Events är en plattform

Alltför många företag arbetar fortfarande med sponsring/events som någon sorts fristående blindtarm i sin kommunikation. För att få största möjliga effekt av sina insatser vore det bättre om man kunde använda ett tema från sponsringen/eventet och låta det bli bärande i mer av sin övriga kommunikation. Och så måste man förstås försöka koordinera sin vanliga kommunikation om produkter/tjänster, så att man kan använda den ute på evenemangen. Det ger ju ett fantastiskt kompletterande media där man kan nå en direktkontakt ”live” med sin målgrupp.

2. Utnyttja målgruppstänkandet bättre

Apropå målgrupper så är det ofattbart många som tror att de ska nå hela svenska folket så fort de sponsrar något eller genomför ett event. Faktum är ju att dessa aktiviteter istället är mycket starkt målgruppsorienterade. Inte då i traditionella variabler som ålder, kön, bostadsort, inkomst etc, utan snarare via intressegemenskaper. Det fina med sponsring/events är ju att de ofta är orienterade mot människors fritid och att man uppsöker aktiviteterna helt av egen fri vilja. Men en motorsportintresserad person kan ju vara 22 eller 60 år, lyssnar på rock och pop gör man långt upp i åldrarna och en konstutställning har sin egen profil på publiken.

3. Ge oss bättre underlag från säljarna

För att köparna verkligen ska kunna förstå vilken målgrupp olika sponsrings- och eventaktiviteter riktar sig mot så måste de få ett bättre beslutsunderlag. Jämför man vår bransch med andra media som dagspress, TV, utomhus etc så ligger vi ljusår efter vad gäller säljande parters dokumentation om vem som egentligen besöker aktiviteterna. Varför görs det så få publikundersökningar i Sverige? I en internationell jämförelse står vi oss också mycket slätt. Det finns t ex inte en seriös säljare av sponsring/events i USA som törs närma sig Coca-Cola, GM, AT&T, Anheuser-Busch, Intel m fl utan att ha torrt på fötterna och tala om hur målgruppen i detalj ser ut och vilka köpvanor, attityder och beteenden de står för.

4. Försök få folk att följa upp sina insatser

Om du kunde ordna så att både köpare och säljare slutade intala sig själva att det är omöjligt att mäta effekterna av sina sponsrings-/eventinsatser så vore jag oändligt tacksam. Det är ju snarare så att eftersom det finns oklarheter om såväl vilken målgrupp som besöker aktiviteterna som vilka syften och mål köparna egentligen har med sin kommunikation så blir möjligheterna att utvärdera resultaten små. Lär istället både köpare och säljare att det handlar om planering redan i initialskedet av projekt som dessa. Men bestämmer man där både vem man vill nå och vad man vill säga så blir det ju lite lättare att mäta vart man nådde, eller hur?

5. Hjälp oss riva barriärerna mot andra byråer

Under de senaste 2-3 åren har framför allt PR-byråerna vaknat till liv vad gäller att förstå att man kan använda sponsring/events som intresseväckare för både media och tilltänkta kundgrupper. Men eftersom både sponsring och events bara är en plattform att ta avstamp ifrån så behövs ju många andra media för att göra sig hörd. Kunde du därför ruska liv i fler reklam-, media- och web-byråer också så vore det jättebra för köparnas skull. Vår ambition är ju att ge köparna så bra förutsättningar med sina samarbeten som möjligt. Men om inte byråvärlden lyssnar på vilka möjligheter det finns att jobba med associationer och upplevelser i kommunikationen så står vi oss slätt framöver. Tack och lov finns det ett antal starka köpare som visar framfötterna och helt enkelt ger sina byråer raka direktiv att arbeta integrerat med vår värld. Men dessa goda exempel behöver också bli fler!

6. Sluta tjata om kontaktkostnader

Kunde du hjälpa oss att öka förståelsen för att kontaktkostnadsbegreppet inte riktigt fungerar som måttstock på sponsring/events så skulle vi jubla. Att räknenissarna försöker jämföra kontaktkostnader för en annons i Göteborgs-Posten med en enda siffra för ett sponsorskap av Göteborgs-Operan innehållande reklamplatser i programblad, biljetter under ett helt år, tre månaders radiospotar, möjligheter att använda lokalerna för företagsaktiviteter, föredrag om kroppsspråk av Operans anställda, samt rätten att koppla ihop Göteborgs-Operan med köparen i all annan kommunikation är ju helt huvudlöst. Istället måste man försöka bryta ned de komplexa sponsrings-/eventaktiviteterna bit för bit och se vad de enskilda delarna egentligen tillför till köparen.

OK, jag vet att allt det här kan låta mastigt, men en önskelista brukar ju vara ganska omfattande. Så kunde du bara ordna ett par av de här punkterna under året så blir jag överlycklig. Och du Tomten, jag lovar att vara jättesnäll hela året om du kunde fixa det här……

Anders Lindén

januari 2002