Vill du prenumerera på våra trendspaningar?

Maila då ditt namn, företag och din mailadress
till Anders Lindén.

Kan vi skapa en gemensam branschorganisation?

Första veckan i mars…

…var en intensiv bransch- och mingelvecka för mångas del. Först Eventföreningens (EFs) årsmöte följt ett par dagar senare av Sponsringsföreningens (SFs) prisutdelning av Gyllene Hjulet 2001. Två evenemang som satte spår i bakhuvudet på oss som var där. På Gyllene Hjulet belönades humansponsringsprojektet Mission Manpower som årets bästa sponsringsprojekt (mer info på www.mission.manpower.se), på EFs årsmöte diskuterades ett eventuellt samgående mellan de båda föreningarna.

Ett samgående är naturligtvis möjligt mellan de båda branschorganisationerna, vilket på sikt säkert skulle gynna vårt område på kommunikationskartan. Men det får då inte ske på förhastade grunder, t ex att EF befinner sig i en trängd ekonomisk situation efter att ha misslyckats med sin satsning på en halvtidsanställd VD och eget kansli i Göteborg.

Vilka fördelar finns det?

  • En sammanslagen förening skulle få en större och bredare medlemsbas (EF har idag ca 75 medlemmar, SF ca 220). Detta medför bl a stabilare ekonomi, större genomslagskraft och möjligheten att bli en starkare aktör inom modern marknadskommunikation
  • SF har en längre historia och har etablerat den administrativa struktur som EF saknar. Med en sammanslagning skulle ett gemensamt kansli kunna skapas och fungera. Genom en stark medlemsbas finns möjligheten att ganska snabbt ha 1,5-2 heltidsanställda.
  • Det finns många gemensamma nämnare och likartade frågor – utbildning, utvärdering, PR och information, kommunikationsplattformar, genomförande av events inom sponsringsprojekt, sponsrade events etc. Flera konsulter arbetar med båda disciplinerna, rättighetsinnehavarna sitter på evenemang/events som i sin tur är sponsrade och flera företag har en sponsrings- & eventsvarig i en och samma person.
  • Det debatteras från tid till annan om att ha en egen klass för events på Guldägget. Tävlingen Gyllene Hjulet existerar redan i SFs regi sedan fem år. Drygt 200 gäster fanns på plats på Hasselbacken vid årets utdelning. Med en klass för sponsring och en för event bör tävlingen kunna locka 4-500 gäster redan nästa år och blir då en än mer aktuell och prestigefylld tävling att verkligen räkna med.
  • Viktiga samarbeten finns redan på olika håll, men de går att sammanlänka bättre. SF samarbetar t ex med Annonsörföreningen, EF med Reklamförbundet. Att ha dessa kontakter kommer fortfarande att vara viktigt då medlemsstrukturen ser ut som den gör.
  • Det finns säkert fler fördelar, bl a nämndes på EFs årsmöte att man i Danmark ar en gemensam branschorganisation för både sponsring och events. Detta är i och för sig inte så konstigt eftersom den föreningen sorterar under det Danska Marknadsföringsförbundet

Så vad är baksidan av myntet?

Det finns kanske inte bara fördelar med en sammanslagning av föreningarna och det är nog så viktigt att belysa detta då EFs styrelse arbetar fram ett förslag om hur arbetet ska fortskrida: EFs medlemmar sa på årsmötet ja till att styrelsen ska gå vidare i frågan. Men än så länge har frågeställningen de facto inte ens passerat styrelsebordet i SF – än mindre har frågan väckts på ett medlems-/årsmöte. Med tanke på att strukturen i SF är ca 55% köpare, 30% rättighetsinnehavare och 15% konsulter finns kanske inte lika naturliga skäl för samtliga dessa medlemmar att förespråka en sammanslagning med SEF.

Eventföreningen består endast av konsulter i olika former, Sponsringsföreningen av köpare, rättighetsinnehavare och konsulter. Därför måste en naturlig möjlighet skapas för alla att under samma tak driva sina specifika frågor. En sektionsuppdelning kan t ex vara

  1. Köpare/sponsorer
  2. Rättighetsinnehavare/artister
  3. Konsulter (inkl PR-, mediabyråer etc)
  4. Praktiska leverantörer (ljud, ljus, catering, transport etc)

Hur detta praktiskt ska genomföras blir en delikat nöt för arbetsgruppen att knäcka.

Varför behandlas aldrig den tredje branschorganisation på området – Kultur & Näringsliv med sina ca 200 medlemmar – som en möjlig intressent? K&N är ju mycket närliggande till EF genom frågor som scenografi, dramaturgi, presentationsteknik, skapandet av effekter etc. Men de är också närliggande till SF vad gäller skattefrågor, avtalsrätt, utvärderingar, representation, associationer etc. Här kommer dock frågan än mer att ställas på sin spets eftersom de har ytterligare en form av medlemskonstellation – endast köpare och rättighetsinnehavare får inträde, inga konsulter är välkomna…

Ett par samarbetsprojekt har försökt genomföras mellan EF och SF under de senaste åren, men alla har strandat på bristande gemensamma visioner. Den nya styrelsen i EF menar dock att detta varit en mognadsprocess där aktörerna nu vuxit ur barnskorna. Men faktum kvarstår, kan intressenterna i de olika föreningarna i förlängningen hålla sams?

Nåväl, alla förändringar är naturligtvis inte av ondo utan endast en organisations anpassning till den evigt föränderliga omvärlden. SFs historia går från bildandet 1985 som en avknoppning från Annonsörföreningen (köparna), över införlivandet av rättighetsinnehavarna 1992 till att även konsultledet välkomnades 1995. De senaste 2-3 åren har föreningens medlemsantal mer än fördubblats, vilket bevisar att området ligger i tiden och nog är moget för ytterligare ett steg in i framtiden.

Vill du ha mer info om de båda föreningarna så gå till www.sponsringsforeningen.com eller www.eventforeningen.se

Anders Lindén

Mars 2002