Vill du prenumerera på våra trendspaningar?

Maila då ditt namn, företag och din mailadress
till Anders Lindén.

Företagssamarbeten – djävulens påfund eller en briljant möjlighet?

Många gånger målas de allra mest negativa rubriker upp i media om sponsring och företagssamarbeten. Det handlar om kapitalets intrång, övertramp på ansvarsområden, personliga förmåner som blivit fel utnyttjade, eller multinationella företag som klampar in på skolans område. Men varför lyssna blint till detta svartmålande? Företagssamarbeten kring publika aktiviteter är här för att stanna. Varför gör vi inte det bästa möjliga av det?

Härom dagen hörde vi ett radioinslag vilket väckte en del tankar (på P1-programmet Studio Ett). Där intervjuades bl a Tekniska Museets chef Ann Follin om deras nya utställning Megamind och de nya, kreativa sätt man funnit att samverka med företagspartners. Men liksom så ofta försökte journalisten endast styra in diskussionen på faror och risker med företagssamverkan. Fortfarande lyfts påtagligt ofta negativa saker fram i media när det gäller dessa områden – t ex de i våras missriktade avtalsformuleringarna i samarbetet mellan BMW och Nationalmuseum (se tidigare trendspaning) Detta istället för att även berätta om hur företag faktiskt kan berika ett sponsorsamarbete via teknisk kompetens, projektledning, kostnadskontroll, marknadsföring, unika utställningsgenomföranden etc. Detta blir naturligtvis en onödig varningsklocka för osäkra eller ovana samarbetspartners.

Vi är inne i 2000-talets andra decennium nu. Borde vi inte blivit klokare i dessa frågor? Borde inte de positiva exemplen istället lyftas fram? Borde inte företag och kommunikatörer resonera lite mer kring vad som faktiskt attraherar deras målgrupper? Och borde inte kulturinstitutioner och journalister kunna öppna upp sig lite mer för visionära samarbeten? Inga seriösa intressenter – varken företagen, kulturen eller besökarna – är idag intresserade av att överexponera logotyper eller styra den konstnärliga verksamheten. Istället vill man verka för att aktiviteter och upplevelser genom konstruktiva samarbeten ska bli något extraordinärt och därmed gynna besökare/fans på olika sätt.

Det finns ju så många goda exempel

Istället för att fokusera enbart på negativa rubriker vore det ju fantastiskt om media istället kunde rapportera om inspirerande, nydanande, kreativa och samhällsfrämjande projekt som skapas. Till nytta för både dig och mig, samtidigt som samarbetet blir en utmärkt kommunikationsplattform för de berörda parterna. Vi nämnde ju Tekniska Museet, där man faktiskt också varit kreativ i att kontakta ”nya” sponsorer – Billerud Korsnäs och spelgiganten King blir partners till Megamind och kommer att vara en starkt bidragande kraft till utställningens pedagogiska delar. Även till tidigare utställningar har man breddat sponsortänket och tagit in nya aktörer. T ex var Google en väldigt naturlig partner till museet vid utställningen Digital Revolution.

Vi har ju också tidigare lyft fram Tate Modern i London, där Unilever i ett decennium sponsrat världsunika utställningar i den stora f d turbinhallen som är entréyta till museet. Utställningar som dessutom varit gratis för allmänheten även om vissa andra delar av museet haft entréavgifter. Vilket i sig varit en stor poäng då museet blivit en het samlingsplats för många unga och andra som annars kanske inte alls besökt Tate. Nu i höst tar Hyundai över den stafettpinnen genom The Hyundai Commission – en tydlig fortsättning på projektet med ett nytt tioårigt avtal tecknat mellan parterna. Detta är dessutom bara en liten del av en global strategi för Hyundai, vilka på olika platser och olika sätt samarbetar med projekt inom t ex konst, foto, arkitektur och innovation.

Eller från det storslagna till det lilla och personliga. Guitar Center är en amerikansk retailer för instrument och musikupplevelser. Trots sin storlek (260 butiker över hela USA) har man alltid en nära, personlig relation till människorna kring den lokala butiken. De som är passionerade kring sin musikaliska gärning. De som lever för sin passion och tillbringar timmar i butiken. Hur ska man kommunicera med dem på ett vettigt sätt? Lösningen har blivit att engagera ett antal världsnamn som t ex Eric Clapton, Slash, James Hatfield, Kirk Hammett, Ace Frehley och Buddy Guy. Dessa får stillsamt berätta historier och anekdoter kring gitarrer och detta content läggs sedan ut på företagets Youtube-kanal. Något som naturligtvis är hyperintressant för kommande generationers gitarrhjältar.

Inte bara kulturen är samhällsnyttig

Det är nog ännu vanligare med exempel på företag som med kraft klivit in i samarbeten med ideella eller samhällsnyttiga organisationer. Kanske också att samarbeten inom humanitär- och socialsektorn idag blivit mer ”accepterat”. Detta är inte för ”sportfånar” eller ”kulturtanter”, utan något som vi alla kan dra nytta av. En minsta gemensam nämnare för företaget och dess intressenter helt enkelt.

Härom veckan kom nyheten om att NCC och Mattecentrum utökar sitt tidigare samarbete till att även omfatta Norge och Danmark. Ett ytterst naturligt samarbete då NCC är helt beroende av att många ungdomar väljer att plugga matematik och teknik. Eller ta Gnistan – projektet som Vattenfall själva initierat tillsammans med Unga Forskare och Svenska Science Centers. I en nära framtid kommer vi i Sverige sakna upp mot 25.000 civilingenjörer. För att vara proaktiva kring denna fråga arbetar Vattenfall – och flera andra ingenjörstunga företag – i olika projekt som ska stimulera unga att engagera sig i teknikområdet. Gnistan är ett av dem och ska väcka intresset redan i grundskolan. Samtidigt som det ger en möjlighet att via ungdomarnas idéer faktiskt skapa en bättre värld.

Ytterligare ett gott exempel på samhällsnytta är samarbetena som Hjärnfonden initierat med företag som Skellefteåkraft och Bisnode. Mer än var tredje svensk kommer någon gång i livet att få en hjärnsjukdom. Av de 10 vanligaste anledningarna till förlorade friska år, är hela 8 av dem hjärnbaserade. Bland det som drabbar hjärnan finns t ex migrän, beroendeproblem, ADHD och depressioner likväl som ALS, schizofreni och hjärntumörer. Företag med en tydlig vision om långsiktig hållbarhet ser att det finns mycket ogjort inom detta område och att både de själva som arbetsgivare, och samhället i stort, tjänar på att forskningen får mera medel. Att kommunicera sitt engagemang i detta blir då inte svårt.

Så fram för fler öppensinnade företagspartners i en värld där närsamhället kan få det stöd och möjlighet till utveckling som det faktiskt behöver. Och än en gång – it takes two to Tango. Med en tydlig relevant idé riktad till en tydlig målgrupp finns alltid tänkbara partners. Det behöver inte vara svårare än så!

Anders Lindén

Tango Brand Alliance AB

PS

Vi har spikat datumen för höstens utbildningar om sponsring och Brand Alliances. Läs mer om tider och innehåll direkt på vår hemsida via länken här:

Höstens utbildningstillfällen