Vill du prenumerera på våra trendspaningar?

Maila då ditt namn, företag och din mailadress
till Anders Lindén.

Därför röstade jag inte på ditt bidrag!

Om en vecka kommer de nominerade tävlingsbidragen till Gyllene Hjulet att tillkännages under pompa och ståt tillsammans med branschorganisationen Sponsrings & Eventsverige, SES. Det är 21:a gången som detta pris delas ut, och återigen slogs det rekord i antalet inlämnade bidrag, vilket är ett tecken på hur starkt området engagerar. Medan sponsrings- och eventbranschens olika aktörer nu sitter som på nålar, vill jag redogöra lite kort över mina reflektioner som medlem i juryn. 

Det har varit ett sant nöje att få ta del av så många fina arbeten som gjorts under det gångna året. Många företag, organisationer och byråer har kämpat för att få sin fråga, sitt varumärke eller sin kund att lyckas i sin satsning. Vid läsningen blir det genast tydligt hur många olika förhållningssätt och förutsättningar som finns där ute. Ännu mer tydligt blir det hur olika vikt som lagts vid just bidraget till denna tävling. Jag menar då inte endast själva arbetet, utan även just det inskickade tävlingsbidraget.

Bland kriterierna för bedömningen av respektive kategori finns tydligt angivet vilka frågor som ska besvaras och beskrivas i bidraget för att juryn ska kunna fatta ett rättvist beslut. Det handlar om grundläggande och avgörande områden som syfte, mål, målgrupper, konceptuell lösning, genomförande och resultat.

Enkelt, kan tyckas. Trots det har en hel del av de inlämnande parterna inte svarat på de mest grundläggande kriterierna. Vad var egentligen syftet? Vilka mätbara mål är det vi har velat uppnå, och hur har vi tagit reda på om detta projekt varit framgångsrikt? Hur bra bidrag dessa än är rent innehållsmässigt, är det omöjligt att sätta sig in i arbetet om den affärsmässiga nyttan inte kan anges. Hur mycket jag än vill, hur hög kreativ höjd ni än har, kan ett sådant bidrag inte vinna tävlingen när andra är klara och tydliga med vad eller vilken förändring man vill åstadkomma.

En större fråga än bara en reklamtävling

Det riktigt allvarliga i det ovanstående är egentligen att om du inte ens kan beskriva ditt arbete ordentligt för insatta branschkamrater; hur ska du då kunna argumentera och presentera framgångsrikt för dina kollegor, eller för dina andra intressenter, framtida partners och kunder?
Det talas fortfarande i vår bransch om att ”det inte går att mäta effekter”, men det är faktiskt sällan (kanske aldrig?) det verkliga problemet. Svagheten är istället att alldeles för många genomför sina satsningar utan en tydlig målbild, eller ens ett grundläggande syfte för varför man alls engagerat sig. Om du inte vet varför du gör som du gör, eller vad du vill åstadkomma med projektet, får du sällan vettiga resultat.

Så börja där, tycker jag. Börja alltid med att fråga dig själv varför du bör agera på ett visst sätt, var tydlig med ditt syfte och sätt mätbara mål. Då är det lättare att kommunicera så att din organisation kan åstadkomma storverk. Då är det lättare att skapa rätt förutsättningar och projektleda aktiviteten. Och om du väl har koll på de delarna, kommer du lyckas bättre med resten.

Det finns ju en så stor potential att lyfta fram

Det finns bland bidragen till Gyllene Hjulet också några riktigt fina arbeten där det blir tydligt vilken potential som finns i våra områden. Jag menar riktigt fina, folks. Bidrag där det sagt klick vid läsningen, där projektet är oerhört väl genomtänkt, är genuint, spänner över flera discipliner internt, kanske med ett långsiktigt tänk i grunden och där det är tydligt att arbetet ger en s k win-win-win där många fler tar del av någon form av nytta. Där bidraget dessutom är så pass väl beskrivet så att den utomstående läsaren kan förstå. Visst är det väl sådana arbeten som vi alla vill åstadkomma?

Påfallande ofta är det tävlingsbidragen som har skickats in av en byrå, tillsammans med kund, som är utförligt beskrivna – åtminstone i de kategorier som jag har tagit del av. Mitt råd är därför; om du inte själv har tid eller kapacitet – ta hjälp av en erfaren part nästa gång! Det finns en handfull företag som är jätteduktiga på att mäta. Det finns andra som är bra på att skriva själva ansökan. Ta hjälp av dem! Det gäller såväl när du knåpar ihop själva bidraget, som i själva projektarbetet. Att ha med erfarna specialister i strategiarbetet, avtalsförhandlingen, projektplaneringen, genomförandet och uppföljningen är inte att vara osäker i sitt jobb; det är att vara en professionell kommunikatör.

Med detta sagt så hoppas jag att vi alla sammanstrålar på nomineringsminglet som hålls på Quality Hotel Globe den 15:e mars. Där kommer förhoppningsvis 2017 års bästa arbeten kunna visa på mångfalden och möjligheterna i vår bransch. Där hoppas jag också att vi kan presentera ett rättvist utfall, så att de arbeten med bäst beskrivna bidrag blivit nominerade och har chansen att inspirera kommande generationer att göra skillnad. Det är inte en slump att vårt gemensamma område har vuxit till den näst största medieinvesteringen, men området behöver tas på allvar om vi ska kunna bygga branschen tillsammans och visa på storheten framöver.

Mirelle Andreasson

mirelle@tangobrandalliance.se

PS

Gyllene Hjulet-galan går av stapeln den 26:e april – här köper du biljetter