Sponsring i en ny tid

HUR UTVECKLAR DU DINA SAMARBETEN UNDER 20-TALET?

Datum för nästa utbildningstillfälle – tisdag och torsdag den 26 och 28 januari 2021.

Sponsring har gått från gåvor och donationer till att bli strategiska samarbeten. Förutsättningarna för att låta sponsorskap vara en kommunikativ plattform har i grunden aldrig varit bättre! Trots det står vi mitt i en pandemi som gör att vi fått ett helt nytt förhållningssätt till oss själva och omvärlden. Hur kommer detta att påverka möjligheten till kreativa sponsorsamarbeten?

Denna kursdag om modern sponsring vänder sig till dig som arbetar praktiskt med sponsring, events och/eller CSR, men behöver en skjuts för att göra det på ett mer strategiskt och effektivt sätt. Vi ger dig kunskap, nycklar och förutsättningar för att bättre förstå sponsringens roll på 2020-talet. Ur ett grundläggande kommunikativt perspektiv, likväl som vilka justeringar du behöver göra i det nya normala.

Utbildningen leds av Anders Lindén och Mirelle Andreasson på Tango Brand Alliance och sker digitalt via Microsoft Teams. För att hålla koncentrationen uppe har vi delat upp den på två förmiddagar –  tisdag och torsdag den 26 och 28 januari 2021 kl 9-12.

OBS – Deltagarantalet begränsas till 15 personer per utbildningstillfälle

UTBILDNINGEN OMFATTAR BLAND ANNAT:

  • Sponsring – vad är det egentligen?
  • Trender inom sponsring och närliggande kommunikationsformer
  • Hur får du sponsorskapen att passa dina kommunikationsbehov?
  • Syfte, mål och målgrupper – grunderna som ofta glöms bort
  • Sponsring som kommunikationsnav ger en stark ”reason to speak”
  • Vilka efterverkningar får coronapandemin i sponsringsvärlden?
  • Diskussion – aktuella frågor som sociala media, CSR, employer branding m m

ANMÄLAN

Skicka din anmälan till anders@tangobrandalliance.se eller ring 070-653 19 92. Ange namn, företag, mobiltelefon och kompletta faktureringsuppgifter.

Avgiften är 4.500 kr (exkl moms) och inkluderar utbildning och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto. Vid avbokning senare än 5 arbetsdagar före kurs debiteras 50% av kursavgiften.