Kreativa avtal – Säljare

FÖRBÄTTRA OCH VÄRDELADDA DINA SPONSRINGSAVTAL

Nästa utbildningstillfälle onsdag den 6 maj 2020 – Digitalt på Microsoft Teams.

Att göra ett bra sponsringsavtal är inte bara jobbig formalia. Istället är det den första kreativa processen i ett samarbete, där spelplanen faktiskt läggs för flera år framöver. Våra erfarenheter efter över 350 upprättade avtal är att detta trots allt uppfattas som svårt och onödigt för många. Under denna utbildningsdag visar vi på motsatsen – att avtalsförhandlingen består av stora delar kreativitet och är grundläggande för det framtida samarbetet.

I nuvarande världsläge är det svårt för oss alla att träffas fysiskt. Vi lanserar därför denna utbildning helt digitalt för första gången. Kursen genomförs därför onsdagen den 6 maj 2020 kl 9-13 via videomöte på den digitala plattformen Microsoft Teams.

Utbildningen omfattar en halvdag och vänder sig till dig som någon gång hamnar i situationen att förhandla, konstruera eller bara tolka och aktivera ett sponsor-/samarbetsavtal. Leder utbildningen gör Anders Lindén på Tango Brand Alliance.

OBS – Deltagarantalet begränsas till 15 personer per utbildningstillfälle

UTBILDNINGEN OMFATTAR BLAND ANNAT:

  • Standardiserade sponsorpaket vs skräddarsydda affärslösningar
  • Försäljningsteknik – hur presenterar du ditt förslag på ett relevant sätt
  • Avtalsinnehåll och motprestationer – vad är det sponsorerna önskar sig?
  • Hur tar man betalt på ett marknadsmässigt sätt?
  • Avtalsformalia, traditionell avtalsrätt
  • Skattefrågor – avdragsrätt, moms, reklamskatt, sociala avgifter etc

ANMÄLAN

Skicka din anmälan till anders@tangobrandalliance.se eller ring 070-653 19 92. Ange namn, företag, mobiltelefon och kompletta faktureringsuppgifter.

Avgiften är 3.500 kr (exkl moms) och inkluderar utbildning och dokumentation som skickas i efterhand. Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto. Vid avbokning senare än 5 arbetsdagar före kurs debiteras 50% av kursavgiften.