Brand Alliances – Fördjupning

HUR SER FRAMTIDENS SAMARBETEN UT I PRAKTIKEN?

Datum för nästa utbildningstillfälle – tisdag och torsdag den 16 och 18 februari 2021.

Spelplanen för sponsringsbranschen har kraftigt förändrats. Strategiska samarbeten, s k Brand Alliances vinner mark oavsett om de avser idrott, samhällsengagemang, gaming, teater, miljöfrågor eller mode. Samtidigt har omvärlden hastigt förändrats under 2020 genom den globala pandemi som rasat. Ger det bättre eller sämre förutsättningar för strategiska samarbeten?

Kursdagen riktar sig till dig som arbetat några år med varumärkessamarbeten, kommunikation, HR eller hållbarhet. Den inriktar sig på praktiska samtal och workshops kring Brand Alliances.

Utbildningen leds av Anders Lindén och Mirelle Andreasson på Tango Brand Alliance och sker digitalt via Microsoft Teams. För att hålla koncentrationen uppe har vi delat upp den på två förmiddagar – tisdag och torsdag den 16 och 18 februari 2021 kl 9-12.

OBS – Deltagarantalet begränsas till 15 personer per utbildningstillfälle

UTBILDNINGEN OMFATTAR BLAND ANNAT:

  • Brand Alliances – antalet samarbetsformer bara ökar
  • Är din organisation mogen att växla över till Brand Alliances?
  • Gen Z och Alpha kids är 2020-talets målgrupper – hur blir du relevant för dem?
  • Syftesdrivna företag och aktivt samhällsengagemang blir alltmer avgörande
  • Vilket avtryck har pandemivågen under 2020 gjort inför framtiden?
  • Egna kanaler – en guldgruva för aktivering hos alla parter
  • Brand Alliances, sociala media och influencermarknaden
  • MINIWORKSHOP – vi kreerar tillsammans framtidens Brand Alliance-projekt

ANMÄLAN

Skicka din anmälan till anders@tangobrandalliance.se eller ring 070-653 19 92. Ange namn, företag, mobiltelefon och kompletta faktureringsuppgifter.

Avgiften är 5.900 kr (exkl moms) och inkluderar utbildning och dokumentation. Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto. Vid avbokning senare än 5 arbetsdagar före kurs debiteras 50% av kursavgiften.