Brand Alliances

HUR KAN STRATEGISKA SAMARBETEN FÅ DIN ORGANISATION ATT VÄXA?

Datum för nästa utbildningstillfälle är inte spikat ännu – kontakta anders@tangobrandalliance.se om du är intresserad.

Spelplanen för sponsringsbranschen har kraftigt förändrats. Strategiska samarbeten, s k Brand Alliances vinner mak oavsett om de avser idrott, CSR, influencers eller filmprojekt. Denna heldagsutbildning väder sig till dig som arbetat med sponsring, event och/eller CSR under flera år och nu vill omdefiniera den roll detta spelar i din organisation. Utbildningen leds av Anders Lindén och Mirelle Andreasson på Tango Brand Alliance.

OBS – Deltagarantalet begränsas till 15 personer per utbildningstillfälle

UTBILDNINGEN OMFATTAR BLAND ANNAT:

  • Brand Alliances – ett helt nytt samlingsnamn för vår bransch
  • Vad är det vi karakteriserar som Brand Alliances?
  • Målgrupp, målgrupp, målgrupp – det blir aldrig viktigare än nu
  • Vilka krav ställs på din organisation för att arbeta med Brand Alliances?
  • Hur skiljer sig sponsoravtal från samarbetsavtal inom Brand Alliances?
  • Egna kanaler – en guldgruva för aktivering hos alla parter
  • Brand Alliances och sociala media

ANMÄLAN

Skicka din anmälan till anders@tangobrandalliance.se eller ring 070-653 19 92. Ange namn, företag, mobiltelefon och kompletta faktureringsuppgifter.

Avgiften är 5.900 kr (exkl moms) och inkluderar utbildning, dokumentation, lunch och kaffe/snacks. Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto. Vid avbokning senare än 5 arbetsdagar före kurs debiteras 50% av kursavgiften.