Alla Trendspaningar

Det är svårt att våga vara kreativ

Dagarna efter… …den svenska reklambranschens firmafest – Guldägget – uttrycks tveksamheter i branschmedia. Pristagarna kändes inte fräscha nog för branschen och ett företag vann t o m pris för tredje året i rad med samma kampanj i samma kategori. Även det årliga seminariet i Chicago för någon månad sedan väckte frågor då vikten av att ...

Läs mer

Ambush marketing – utländskt gissel på väg hit?

Många sponsorer… …och rättighetsinnehavare i USA har länge levt med problemet att icke- sponsorer försöker snylta på associationerna till välkända objekt och varumärken. Mest känt är kanske det arbete IOK (Internationella Olympiska Kommittén) lagt ned för att förhindra företag utanför de s k TOP-sponsorerna (VISA, McDonald’s, Coca-Cola, Kodak, Samsung m fl) att använda anspelningar på ...

Läs mer

…och vad jobbar du med?

I dagens samhälle… …identifieras du många gånger med vilken din yrkesroll är. Därför är ofta en av de första frågorna mellan två människor som inte tidigare mötts just den om vad den andre arbetar med. Med svaret ”sponsringskonsult” är min egen erfarenhet att den nästan 100%-igt återkommande reaktionen blir: ”Jaha, så du raggar sponsorer då…..”. ...

Läs mer

En bred sponsorportfölj är en nödvändighet

De beräkningar som genomförs… …om sponsringsmarknadens storlek pekar fortfarande envist på att idrotten tar ca 60-70% av alla sponsringspengar i Sverige och så har det varit i de nära 15 år jag själv arbetat inom området. Idrotten var förvisso tidigt ute med möjligheter för företag att sponsra olika aktiviteter och hade fördelen att få god ...

Läs mer

Tänk målgrupper i ett vidare perspektiv

Att genomföra ett event… …som är direkt riktat till personal, återförsäljare, finansmarknaden etc är ingen ovanlighet. En personalkonferens, en produktlansering, eller en presskonferens efter kvartalsbokslutet är ju vardagliga exempel på de events där företagen ”samlar målgruppen i tid och rum, för att kommunicera ett budskap” (om vi använder en gängse definition för ett event). Men ...

Läs mer

B2B-folket – föregångare inom sponsring och events

Diskussionen om fördelarna… …med sponsring och events har skjutit verklig fart först under de senaste 5-6 åren. Detta i takt med att allt fler snabbrörliga konsumentvaror med kraft drivit olika projekt. Samtidigt har business-to-business-folket jobbat på som vanligt med aktiviteter man i olika skepnader genomfört de senaste 30-40 åren… Just det, B2B-folket – och speciellt ...

Läs mer

Interna affärer – en nödvändig förberedelse

Om ett event eller ett sponsringsåtagande… …riktigt ska lyfta krävs i de flesta fall ett starkt internt engagemang. Detta då projekt inom sponsring eller events många gånger är resursintensiva former av kommunikation – såväl vad gäller ekonomiska som personella resurser. För att rättfärdiga insatserna är det därför ett måste att alla på företaget drar åt ...

Läs mer

Affärsnyttan – den glömda dimensionen

Hemkommen från IEGs årliga sponsrings- och eventseminarium… ..i Chicago har man återigen fått höra att sponsring och events fortfarande ökar i omfattning på alla kontinenter. Detta i tider då traditionella masskommunikativa media brottas med stora svårigheter att behålla sina annonsörer och mediebyråer för första gången på 10-15 år blivit tvungna att skära ned på sin ...

Läs mer

Vem pratar med alla silverrävar och grå pantrar?

Är det kört när du fyllt 50? Plötsligt har du försvunnit ur ”målgruppen” och inga företag tycks längre vara intresserade av att prata med dig. Trots att du i dina egna ögon inte alls åldrats nämnvärt, har du i ett slag blivit ointressant som konsument. Om du nu inte varit en av de lyckliga som ...

Läs mer

Associationen – nyckeln till framgångsrik sponsring

Upplevelser… …betecknas ofta som ett centralt ord inom eventvärlden. Somliga vill t o m nu att begreppet event marketing ska ersättas av uttrycket upplevelsemarknadsföring. På samma sätt är associationer ett nyckelord inom sponsringsvärlden. Det är egentligen associationen till en företeelse som alla sponsoravtal i grunden handlar om. Skyltar, biljetter, samlingsannonser, evenemangslogotyper etc är ju sedan ...

Läs mer

Arkivnavigering