Master Class

HUR UTVECKLAR DU BRAND ALLIANCES PRAKTISKT I DIN KOMMUNIKATION?

Datum för nästa utbildningstillfälle är inte spikat ännu – kontakta anders@tangobrandalliance.se om du är intresserad.

Spelplanen för sponsringsbranschen har kraftigt förändrats. Strategiska samarbeten, s k Brand Alliances vinner mak oavsett om de avser idrott, CSR, influencers eller filmprojekt. Denna heldagsutbildning är en fördjupning kring det moderna synsättet på samarbeten. Inriktningen är fokuserad på diskussion och interaktivitet, där deltagarna förväntas bidra med egna erfarenheter och insikter. Du bör ha arbetat med sponsring och/eller CSR på ett strategiskt sätt under några år, men vill nu ta ytterligare ett steg framåt. Utbildningen leds av Anders Lindén och Mirelle Andreasson på Tango Brand Alliance.

OBS – Deltagarantalet begränsas till 15 personer per utbildningstillfälle

UTBILDNINGEN OMFATTAR BLAND ANNAT:

  • Brand Alliances – antalet möjliga samarbetsformat bara ökar
  • Identifiera rätt partners och uttryck dig på ett trovärdigt sätt
  • Content – nyttja styrkan av en relevant historia genom Brand Alliances
  • Influencers – varför se detta som Brand Alliances och inget annat?
  • Brand Alliances och sociala media – a match made in heaven
  • MINIWORKSHOP – vi arbetar fram ett attraktivt Brand Alliance-projekt

ANMÄLAN

Skicka din anmälan till anders@tangobrandalliance.se eller ring 070-653 19 92. Ange namn, företag, mobiltelefon och kompletta faktureringsuppgifter.

Avgiften är 6.900 kr (exkl moms) och inkluderar utbildning, dokumentation, lunch och kaffe/snacks. Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto. Vid avbokning senare än 5 arbetsdagar före kurs debiteras 50% av kursavgiften.