Strategisk rådgivning

Vi är övertygade om att din kommunikation alltid blir mer effektiv om du har en tydlig strategi!

Inom vår verksamhetsvärld är det egalt för oss om ni väljer Brand Alliances via Sponsring (av t ex idrott eller kultur), Endorsement (att låta ett känt ansikte/en välrenommerad organisation bli talesperson för er), Entertainment (samarbeten inom t ex film, musik eller gaming), Licensing (att hyra rättigheterna t ex till Bamse eller Mumin), Content (egna berättelser utvecklade ur projekten) eller CSR (Corporate Social Responsibility – samarbeten inom human- eller samhällsområdet). Vägen till framgång kommer alltid att ligga i  hur väl du lyckats identifiera dina målgruppers passioner, intressen och engagemang!

Våra mer än 40 års sammanlagda erfarenhet av projekt inom dessa områden kommer hjälpa dig framåt på vägen. Bland de tjänster vi erbjuder inom strategiområdet finns t ex:

  • Upprättande av policy- och strategidokument som vilar på den övriga varumärkesplattformen
  • Implementering och utbildning kring en ny policy/strategi – lokalt eller nationellt
  • Konceptutveckling och idégenerering kring strategiska plattformar och vägval
  • Målformuleringar och effektmätningar
  • Workshops och utbildningar – för att få hela organisationen att arbeta åt samma håll