Avtalsfrågor

Ordentliga samarbetsavtal är en viktig – men ibland förbisedd – del av Brand Alliances.

Under Tangos 15-åriga verksamhet har vi förhandlat och skrivit över 350 sponsoravtal. Vi har sett och diskuterat det mesta – avtal med musikstjärnor, titelsponsoravtal för arenor, lokala bågskytteklubbar, samarbeten med kulturella institutioner, licensavtal med humanitärorganisationer. You name it!

Vår erfarenhet är att även om de grundläggande avtalsrättsliga delarna ofta är likartade så är det ena samarbetsavtalet sällan det andra likt. Kultursamarbeten skiljer sig från idrott. Personliga endorsement-avtal skiljer sig från licensavtal om tecknade figurer. Rätten att få använda en humanitärorganisations logotyp hanteras annorlunda än produktplacering i en film.

Men ändå har avtalen det gemensamt att de ofta behandlar både materiella och immateriella rättigheter. Något som ibland är solklart, men lika ofta kan ställa till besvär under det kommande samarbetet om inte reglerna tydliggjorts på ett initialt stadium.

Ytterligare en gemensam fråga är ju diskussionerna om avdragsrätt för sponsringsaktiviteter. Vissa hävdar att t ex att kultursponsring inte skulle vara avdragsgill, vilket vi anser vara helt felaktigt.  Vi hjälper dig gärna med detta för i våra ögon är all sponsring avdragsgill – så länge sponsorn får någonting för de pengar de investerar.

Bland de tjänster vi erbjuder inom avtalsområdet finns t ex:

  • Kommersiell värdering av sponsorförslag – är den begärda sponsorsumman på rätt nivå
  • Paketering av skräddarsydda samarbeten – egna förslag till rättigheter byggda på exakta önskemål
  • Avtalsförhandlingar
  • Upprättande av sponsringsavtal
  • Skattefrågor som avdragsrätt, reklamskatt, mutor/bestickning