Brand Alliance i praktiken

Efter strategier och avtal är det dags att leda ord i handling. Vår kompetens omfattar en lång erfarenhet och djup förståelse av hur Brand Alliances kan integreras med företagens övriga kommunikationsarbetet. Sanningen är att den plattform som ett bra Brand Alliance-projekt utgör är en katalysator för att övrig kommunikation ska fungera som allra bäst. För ett bra utvalt projekt – som bottnar i målgruppernas passioner och engagemang – har större chans att nå fram i dagens mediebrus, och därmed göra större nytta för företaget.

För att lyckas med Brand Alliances krävs en god framförhållning, kunnig projektledning och kompetenta kommunikatörer. Riktigt bra Brand Alliance-teman når fram till sina målgrupper via multipla kanaler, vilket ökar uppmärksamheten och förståelsen. Kunskapen om att kombinera events, traditionell annonsering, digitala och sociala media och kanske butiksaktiviteter är nödvändig för att skapa ett genomslag. Med bakgrund i detta ser vi det också som att Brand Alliances är en kommunikationsmetod – inte en mediekanal.

Inom de praktiska delarna av Brand Alliances genomför vi bl a:

  • Workshopbrainstorming, utbildningar – kanske har sponsorskapet gått lite i stå?
  • Aktivering/vitalisering av pågående samarbeten – nya koncept eller infallsvinklar är ofta lättare att se utifrån
  • Projektledning/event management – hanteringen av ett sponsrings-/CSR-projekt kräver ofta mycket arbetstid av din personal. Här kan vi enkelt avlasta dig/er

Tango Brand Alliance AB ingår i företagsgruppen Xperience Group, ett av Nordens största kommunikationshus med experter inom de flesta kommunikationsdiscipliner. I samarbete med dem utformar vi ofta konceptuella plattformar inom Brand Alliances. Fråga oss gärna om hur vi praktiskt kan leda och driva dina Brand Alliance-projekt. Men vi arbetar lika gärna med dina övriga utvalda kommunikationspartners – huvudsaken är att vi alla gemensamt har ditt bästa för ögonen.