Sponsorcenter

Antalet dagliga sponsoransökningar kan bli ett betungande arbete för många företag. Kanske är du redan idag en aktiv sponsor och därmed ett intressant mål för sponsorsäljare. Eller så kanske din organisation har många lokalkontor, ett flertal varumärken, eller köper mycket annan reklam – alla betydande skäl till att många söker sponsring från er.

Att överlämna ansvaret för annons- och TV-reklamköp till en mediebyrå är inga konstigheter. Däremot kan de sällan så mycket om sponsring att dessa frågor förs över dit. Vi på Tango bistår dig därför med just den tjänsten för att hantera det dagliga inflödet av förfrågningar, uppdrag och samarbeten inom sponsringsområdet.

Samarbetet formaliseras i tjänsten Sponsorcenter där Tango utåt sett fungerar som din ”sponsringsavdelning”  och bistår med praktisk hantering, utvärdering, informationsinsamling eller annan önskvärd assistans inom områdena sponsring och events.

Sponsorcenter Small

1. Upp till 20 förfrågningar/vecka (ca 1-4 per dag)
2. Svarstjänst inkommande sponsring/eventförfrågningar via mail och/eller telefon
3. Egen e-postadress och telefonnummer
4. Information och länk från företagets hemsida
5. Skriftlig månadsrapport på inkommande förfrågningar
6. Projekt som passar kund rapporteras inom en vecka
7. Internt bollplank för t ex säljavdelning, regionansvariga

Sponsorcenter medium

1. 20-40 förfrågningar/vecka (ca 4-8 per dag)
2. Svarstjänst inkommande sponsring/eventförfrågningar via mail och/eller telefon
3. Egen e-postadress och telefonnummer
4. Information och länk från företagets hemsida
5. Skriftlig månadsrapport på inkommande förfrågningar
6. Projekt som passar kund rapporteras inom en vecka
7. Internt bollplank för t ex säljavdelning, regionansvariga

Sponsorcenter large

1. Över 40 förfrågningar/vecka (mer än 8-10 förfrågningar per dag)
2. Svarstjänst inkommande sponsring/eventförfrågningar via mail och/eller telefon
3. Egen e-postadress och telefonnummer
4. Information och länk från företagets hemsida
5. Skriftlig månadsrapport på inkommande förfrågningar
6. Projekt som passar kund rapporteras inom en vecka
7. Internt bollplank för t ex säljavdelning, regionansvariga