Rättighetsvärdering

Många rättighetsinnehavare har behov av att utvärdera och utveckla innehållet i det man vill erbjuda en sponsor. Tango har lång erfarenhet av rättighetsvärdering genom förhandlingar av flera hundra sponsringsavtal. Vi värderar kostnadseffektivt allt från mindre, enskilda sponsringsrättigheter till de riktigt stora rättigheterna. Allt enligt vedertagna och av branschen accepterade modeller.

Inga värderingsuppdrag är för små eller för stora för Tango Sponsring. Vi har samarbetat med ett trettiotal uppdragsgivare just kring rättighetsvärdering. Bland dem finns idrottslag och -evenemang, museer och musikfestivaler, samt humanitär- och samhällsorganisationer. Slå oss en signal eller maila oss så kan vi diskutera just dina behov – eller ge dig referenser på några av våra kunduppdrag.