Tjänster

tjanster

Vi vet att du har ont om tid!

Många är samstämmiga om en sak kring sponsring, events, CSR och närliggande marknadsföringsformer – det tar stora resurser i form av tid! Oavsett om det gäller förhandling av ett nytt sponsorskap, deltagandet på ett årligt event, att få ett CSR-projekt att lyfta internt, eller att helt enkelt hantera alla nya sponsorförfrågningar varje vecka, så hamnar man ofta i tidsbrist.

För oss på Tango handlar Brand Alliances om kommunikation. Idag är sponsring den näst största delen av svenska företags reklaminvesteringar efter internet (Källa: IRM). Det bör därför också behandlas som ett affärsstrategiskt verktyg i kommunikationen. Och kommunicerar gör ett företag varje minut på dygnet – såväl internt som externt, genom reklam eller PR, i sina butiker eller på weben, eller helt enkelt genom sin vardagliga roll i samhället.

Med en sund strategi för sponsring och varumärkesallianser, ett kreativt bollplank, eller en extern hjälp att hantera de dagliga förfrågningarna, lyckas våra kunder bättre med sina satsningar än andra företag. Vi skapar tid till både planering och aktivering. Tillsammans med kunden och andra byråer tar vi fram nya eller uppdaterade kommunikativa koncept. Och inte minst så hjälps vi åt att sätta tydliga och mätbara mål för aktiviteterna – något som både underlättar uppföljningen och projektledningen!

Våra tjänster vänder sig även till rättighetsinnehavare där vi hjälper till med strategier för sponsorförsäljning, värdering och paketering av kommersiella rättigheter, samt löpande rådgivning/idégenerering vad olika sponsorer kan ha behov av. Däremot åtar vi oss inte försäljningsuppdrag kring sponsring.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi på Tango har en bakgrund från så skilda områden som sponsring, events, reklambyrå, mediebyrå, juridik, kulturvetenskap, marknadsundersökningar, auktionsvärlden samt agentverksamhet för idrottare/artister. Där har vi genom åren fått en gedigen erfarenhet och kompetens kring tjänster som:

  • Strategisk rådgivning
  • Konceptutveckling, idégenerering
  • Målformuleringar och effektmätningar
  • Kommersiell värdering av förslag inom sponsring/brand alliances
  • Paketering av skräddarsydda samarbetsförslag
  • Juridik, avtalsförhandling, skattefrågor
  • Aktivering/vitalisering av pågående sponsring/brand alliances
  • Projektledning, event management
  • Workshops, utbildningar

Hur kan vi på bästa sätt hjälpa dig? Med väl beprövade arbetsmodeller finner vi dina behov och var i processen just din organisation befinner sig.