Utbildning – MASTER CLASS Fördjupning (Sthlm)

Hur utvecklar du Brand Alliances praktiskt i din kommunikation?

Datum för nästa utbildningstillfälle är inte spikat ännu, men blir någon gång under hösten 2017. Maila gärna anders@tangobrandalliance.se om du är intresserad.

Spelplanen för sponsringsbranschen håller på att förändras. Strategiska samarbeten, s k Brand Alliances, vinner mark oavsett om de avser idrott, samhällsengagemang, housemusik, modern konst eller filmprojekt.

Vår Master Class omfattar en heldag. Den vänder sig till dig som arbetat med sponsring, events och/eller CSR under flera år och förstått att gamla definitioner och arbetssätt inom området inte längre är särskilt aktuella. Dagen inriktar sig på praktiska samtal och diskussioner kring de olika delområdena av Brand Alliances.

Utbildningen leds av Anders Lindén och Emil Didrikson på Tango Brand Alliance.

Vi håller till på Office Room, Alströmergatan 22 i Stockholm (Möbelbutiken R.O.O.M.s gamla lokaler)

OBS – Deltagarantalet begränsas till 12 personer per utbildningstillfälle.

Välkommen!

Utbildningen omfattar bland annat:

Brand Alliances – antalet samarbeten bara ökar

– Den nya syn på sponsring, CSR, endorsement, licensing, content m m
– Vad kan du använda från ditt vanliga arbete med sponsring?
– What’s hot and what’s not? Aktuella trender som bubblar

Är din organisation mogen att växla över till Brand Alliances?

– Vilken är filosofin bakom lyckade Brand Alliance-projekt?
– The Millennials – morgondagens konsumenter är här redan idag!
– Hur prioriterar ditt företag sina affärsmål?
– Fungerande Brand Alliances kräver ett öppet samarbetsklimat

Välj rätt partner och uttryck dig på rätt sätt

– Hur väl känner du egentligen din målgrupp? Vilka passioner drivs de av?
– Kan Brand Alliances bli nyckeln för att nå fram och in till målgruppen?

Brand Alliances i dagens kommunikation

– En ny dag gryr – möt youtubers, bloggare, aktivitster, instagramfenomen
– Brand Alliances och sociala media – 9 av 10 företag sammanlänkar dessa!
– Content – nyttja styrkan i en relevant historia genom Brand Alliances
– Egna kanaler som events, butik, personal och web blir alltmer värdefulla

MINIWORKSHOP – Vi kreerar morgondagens Brand Alliance-projekt

– Vi genomför under dagen enklare workshops/bikupor kring ett par företags olika affärsproblem. Kan man skapa strategiska Brand Alliance-lösningar för dessa?
– Kortare brainstormingpass följs av gemensamma diskussioner

Genomgående under utbildningen går vi igenom illustrativa svenska och internationella case.

Vi har genomfört utbildningar inom området sedan 2001. Utbildningarna har anpassats väl för att lämpa sig för såväl sponsorer som sponsringssökande.

Anmälan

  • Skicka din anmälan till anders@tangobrandalliance.se eller ring 070-653 19 92. Ange namn, företag, mobilnummer och komplett fakturaadress.
  • Avgiften är 6.900 kr (exkl moms) och inkluderar utbildning, dokumentation, lunch och kaffe/snacks. Kontakta oss på Tango om fler än en person från samma företag vill gå utbildningen.
  • Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto.
  • Vid avbokning senare än 5 arbetsdagar före kurs debiteras 50% av kursavgiften.

Välkommen till en givande och inspirerande februaridag hos oss på Tango!