Utbildning – Brand Alliances (Sthlm)

Hur kan samarbeten hjälpa din organisation att växa?

Datumför nästa utbildningstillfälle är inte spikat ännu men blir någon gång under hösten 2017. Maila gärna anders@tangobrandalliance.se om du är intresserad.

Spelplanen för sponsringsbranschen håller på att förändras. Strategiska samarbeten, s k Brand Alliances, vinner mark oavsett om de avser idrott, samhällsengagemang, housemusik, modern konst eller filmprojekt.

Brand Alliance-utbildningen omfattar en heldag. Den vänder sig till dig som arbetat med sponsring, events och/eller CSR under flera år och nu vill omdefiniera den roll som detta spelar i din organisation.

Utbildningen leds av Emil Didrikson och Mirelle Andreasson på Tango Brand Alliance.

Vi håller till på Meeting Room, Alströmergatan 20 i Stockholm (Möbelbutiken R.O.O.M.s gamla lokaler)

OBS – Deltagarantalet begränsas till 16 personer per utbildningstillfälle.

Välkommen!

Utbildningen omfattar bland annat:

Brand alliances – ett helt nytt samlingsnamn för vår bransch

– En ny syn på sponsring, CSR, endorsement, licensing, content m m
– Vad är egentligen nytt under solen? Hur påverkar detta mig?

Hur får du sponsring att bli Brand Alliances i din organisation?

– Vilka affärsutmaningar kan Brand Alliances lösa?
– När är din organisation redo att börja arbeta med Brand Alliances?
– Skiljer sig sponsoravtal från samarbetsavtal inom Brand Alliances?
– När sitter du i förarsätet och när är reklambyrån den drivande?

Var ska du börja när du arbetar med Brand Alliances?

– Målgrupp, målgrupp, målgrupp – detta blir aldrig viktigare än nu!
– Tydliga syften/målsättningar bestämmer om utfallet blir bra över tid

Att praktiskt arbeta med Brand Alliances

– Nya former av samarbetspartners – hur hanterar du dessa?
– Skapa förutsättningar för aktivering redan i samarbetsavtalet
– Bra aktivering kräver fortfarande avancerad projektledning
– Egna kanaler – en guldgruva för aktivering hos alla parter

Skapa dina Brand Alliances på rätt sätt – redan från början

– Skapa koncept som håller i flera kanaler
– Brand Alliances och sociala media – målgruppens hjärta talar!
– Du kommer fortfarande långt med kanaler som events, PR och web
– Våga lyfta fram aktiviteter inom CSR/samhällsengagemang!

Genomgående under utbildningen går vi igenom illustrativa svenska och internationella case.

Vi för löpande diskussioner under dagen för att ge kursdeltagarna svar på egna frågor som knyter an till kursinnehållet.

Vi har genomfört utbildningar inom området sedan 2001. Utbildningarna har anpassats väl för att lämpa sig för såväl sponsorer som sponsringssökande.

Anmälan

  • Skicka din anmälan till anders@tangobrandalliance.se eller ring 070-653 19 92. Ange namn, företag och kompletta adressuppgifter.
  • Avgiften är 5.900 kr (exkl moms) och inkluderar utbildning, dokumentation, lunch och kaffe/snacks. Kontakta oss på Tango om fler än en person från samma företag vill gå utbildningen.
  • Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto.
  • Vid avbokning senare än 5 arbetsdagar före kurs debiteras 50% av kursavgiften.

Välkommen till en givande och inspirerande dag hos oss på Tango!