Kurs – Försäljning av sponsring (Fortsättn.)

Slipa din försäljning gentemot näringslivet!

Nästa kursdatum: onsdag den 11 oktober 2017, kl 9-13

Sponsringsmarknaden rör på sig. Som rättighetsinnehavare krävs idag inte enbart en stor förståelse för den egna organisationens säljbara innehåll och dess värden, utan även en insikt i näringslivets förutsättningar. De mest framgångsrika rättighetssäljarna är ytterst lyhörda för företagspartnerns utmaningar och behov och utvecklar sponsorskapet till ett genuint samarbete.

Fortsättningsutbildningen omfattar en halvdag och vänder sig till dig som har ett par års erfarenhet sponsring/näringslivssamarbeten. Utbildningstillfället leds av Mirelle Andreasson och Emil Didrikson på Tango Brand Alliance.

VI håller till i våra kontorslokaler på No 18 Grand Central, på Centralstationen i Stockholm

OBS – Deltagarantalet begränsas till 12 personer per utbildningstillfälle, så boka din plats direkt!

Välkommen!

Utbildningen omfattar bland annat:

Målgrupperna, er främsta tillgång!

– Hur väl känner du din målgrupp? Vad drivs de av?

Erbjudandet

– Inventering av säljbara rättigheter, hur gör man?

Värdet av CSR, en hållbarhetstanke

– Samhällsengagemang ligger i tiden, vi visar bra case

Sociala medias roll

– Trovärdighet i egna kanaler, en ofta glömd rättighet

Värdering och paketering

– Hur funkar det, vad kan man ta betalt? Exempel på kreativ paketering

Säljarbetet i praktiken

– Konkreta tips utifrån våra och andras erfarenheter

Genomgående under utbildningen går vi igenom illustrativa svenska och internationella case.

Vi på Tango har genomfört utbildningar inom området sedan 2001. Våra utbildningar har anpassats för att lämpa sig väl för såväl sponsorer som sponsorsökande.

Anmälan

  • Skicka din anmälan till anders@tangobrandalliance.se eller ring 070-653 19 92. Ange namn, företag, mobilnummer och korrekt fakturaadress.
  • Avgiften är 3.900 kr (exkl moms) och inkluderar utbildning, dokumentation, förmiddagskaffe och macka.
  • Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto.
  • Vid avbokning senare än 5 arbetsdagar före kurs debiteras 50% av kursavgiften.

Välkommen till en givande och inspirerande dag med oss på Tango!