Utbildning – Sponsring i praktiken (Sthlm)

Konsten att få utväxling på dina sponsorskap!

Datum för nästa utbildningstillfälle är inte spikat ännu men blir någon gång under hösten 2017. Maila gärna anders@tangobrandalliance.se om du är intresserad.

Utbildningen omfattar en heldag och vänder sig till dig som arbetar praktiskt med sponsring och events och nu vill göra det på ett mer strategiskt och effektivt sätt. Vi ger dig kunskap, nycklar och förutsättningar för att bättre förstå sponsringens roll på 2010-talet. Utbildningen leds av Anders Lindén och Mirelle Andreasson på Tango Brand Alliance.

VI håller till på Meeting Room, Alströmergatan 20 i Stockholm (möbelbutiken R.O.O.Ms gamla lokaler).

OBS – Deltagarantalet begränsas till 16 personer per utbildningstillfälle, så boka din plats direkt!

Välkommen!

Utbildningen omfattar bland annat:

Trender inom sponsring och närliggande kommunikationsformer

– Varför får sponsring och events ökad betydelse i dagens kommunikation?
– Ett modernt synsätt på sponsring och strategiska samarbeten

Hur få sponsorskapen att passa dina kommunikationsbehov?

– Vilka behov kan sponsringen rimligtvis lösa?
– Hur ska man bedöma ett nytt sponsringsförslag?
– Samspelet mellan sponsor och säljare – ”It takes two to Tango”

Hur gör du sponsring på rätt sätt – redan från början?

– Identifiera dina målgrupper, de bestämmer valet av sponsorskap
– Engagera aktuella intressenter tidigt – internt och externt
– Tydliga syften/målsättningar bestämmer om utfallet blir bra över tid
– Smarta drag i avtalsförhandlingen ger stora fördelar senare

Hur aktiveras ett sponsorskap för optimalt resultat?

– Skapa koncept som håller i alla kanaler
– Samspelet mellan sponsring och övrig kommunikation
– ROI/ROO, svårt att uppnå om sponsorskapet inte aktiveras

Vi diskuterar några ytterst aktuella områden:

– Idag är vi alla medieägare – hur utnyttjar du sponsring i egna kanaler?
– Sponsring och sociala media – a match made in heaven
– Corporate Social Opportunities – tänk möjligheter, inte ansvar…

Genomgående under utbildningen går vi igenom illustrativa svenska och internationella case.

VI har genomfört utbildningar inom området sedan 2001. Våra utbildningar har anpassats för att lämpa sig väl för såväl sponsorer som sponsorsökande.

Anmälan

  • Skicka din anmälan till anders@tangobrandalliance.se eller ring 070-653 19 92. Ange namn, företag och kompletta adressuppgifter.
  • Avgiften är 4.900 kr (exkl moms) och inkluderar utbildning, dokumentation, lunch och kaffe/snacks.
  • Som medlem i Sponsrings- & Eventföreningen får du 15% rabatt (mer info om SEFS här).
  • Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto.
  • Vid avbokning senare än 5 arbetsdagar före kurs debiteras 50% av kursavgiften.

Välkommen till en givande och inspirerande dag hos oss på Tango!