Kurs – Försäljning av sponsring (Grundkurs)

Lär dig förstå sponsormarknadens villkor!

Nästa kursdatum: torsdag den 14 september 2017, kl 9-13

Sponsringsmarknaden rör på sig. Borta är tiden med överdriven logoexponering och fokuset på alltför enahanda guld-, silver- och bronspaket. Idag är sponsringsområdet betydligt mer komplext. Erbjudandet behöver därför allt oftare företagsanpassas, vilket också gör arbetet mer kreativt och möjligheterna så många fler. Var med och rusta dig för den nya spelplanen!

Grundutbildningen omfattar en halvdag och vänder sig till dig som nyligen börjat arbeta med sponsring/näringslivssamarbeten. Utbildningstillfället leds av Mirelle Andreasson och Emil Didrikson på Tango Brand Alliance.

VI håller till i våra kontorslokaler på No 18 Grand Central, på Centralstationen i Stockholm

OBS – Deltagarantalet begränsas till 12 personer per utbildningstillfälle, så boka din plats direkt!

Välkommen!

Utbildningen omfattar bland annat:

Utveckling och nuläge

– Dåtid och nutid, förutsättningar, marknaden av idag

Varför arbeta med sponsring/näringslivssamarbeten?

– Finns det andra skäl än de uppenbara?

Företagens motiv för samarbete – viktigt att förstå

– Olika motiv ger olika upplägg på samarbeten

Målgrupperna

– Vikten av väldefinierade målgrupper

Erbjudandet

– Inventering, praktiska exempel, vad KAN man egentligen göra

Olika branscher fungerar olika

– Branscher, företag, roller – vem kontaktar man?

Detta krävs av er för att arbeta lyckat med sponsring

– Konkreta råd utifrån våra och andras erfarenheter

Genomgående under utbildningen går vi igenom illustrativa svenska och internationella case.

Vi på Tango har genomfört utbildningar inom området sedan 2001. Våra utbildningar har anpassats för att lämpa sig väl för såväl sponsorer som sponsorsökande.

Anmälan

  • Skicka din anmälan till anders@tangobrandalliance.se eller ring 070-653 19 92. Ange namn, företag, mobilnummer och korrekt fakturaadress.
  • Avgiften är 3.900 kr (exkl moms) och inkluderar utbildning, dokumentation, förmiddagskaffe och macka.
  • Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto.
  • Vid avbokning senare än 5 arbetsdagar före kurs debiteras 50% av kursavgiften.

Välkommen till en givande och inspirerande dag med oss på Tango!