Kurs – Kreativa avtal (Rättigheter)

FÖRBÄTTRA DINA SPONSRINGSAVTAL – Hur få ut mer värde i samarbetet?

Nästa kursdatum är tisdagen den 23 maj 2017 kl 9-13 – denna gång i STOCKHOLM. Maila anders@tangobrandalliance.se om du är intresserad.

Vi håller till i våra lokaler på No 18 Grand Central, Centralplan 15 i Stockholm (på själva Centralstationen, 1 våning upp.

Att göra ett sponsringsavtal är inte bara jobbig formalia. Det är den första kreativa processen i ett samarbete, där spelplanen faktiskt läggs för flera år framöver. Våra erfarenheter efter drygt 350 skrivna avtal är att detta trots allt kan uppfattas som svårt och onödigt för många.

Under denna dag visar vi på motsatsen – att avtalsförhandlingen gör enormt mycket för det kommande samarbetet. Och att det skrivna avtalet har ett stort värde i eventuella senare diskussioner.

Utbildningen omfattar en halvdag och vänder sig både till dig som ofta, eller mer sällan, hamnar i situationen att förhandla och konstruera ett sponsor-/ samarbetsavtal. Leder utbildningsdagen gör Anders Lindén och Emil Didrikson på Tango Brand Alliance.

OBS – Antalet deltagare begränsas till 12 personer per utbildningstillfälle, så boka din plats direkt!

Välkommen!

Utbildningen omfattar bland annat:

Förhandlingsteknik

– Hur presenterar du ett samarbetsavtal för en sponsor?
– Standardiserade sponsorpaket vs skräddarsydda upplägg

Avtalsinnehåll och motprestationer

– Hur väger du sponsorns önskemål mot dina vanliga sponsorpaket?
– Digitala rättigheter och sociala media – vilken skillnad gör de?
– Utlova inte fler rättigheter än du behöver
– Hur värderar du innehållet för att nå rätt avtalssumma?

Avtalsformalia

– Kan man bryta ett avtal i förtid?
– Vad händer om motparten inte levererar det överenskomna?
– Traditionell avtalsrätt – hur anpassa på ditt avtal?

Skattefrågor och avdragsrätt

– All sponsring är avdragsgill – lär dig knepen hur det görs
– Är avtalet momspliktigt eller inte?
– Reklamskatt, sociala avgifter och andra eventuella tillägg

Hur arbetar du praktiskt med avtalet?

– Är din interna organisation redo att leverera hela avtalets innehåll?
– Hur får du med sponsorns organisation på samarbetet?
– Kan du samordna t ex marknadsaktiviteter mellan olika sponsorer?

Denna utbildning har helt anpassats för att lämpa sig för den säljande sidan av sponsormarknaden.

Anmälan

  • Skicka din anmälan till anders@tangobrandalliance.se eller ring 070-653 19 92. Ange namn, företag, mobilnummer och korrekt fakturaadress.
  • Avgiften är 3.500 kr (exkl moms) och inkluderar utbildning, dokumentation, förmiddagskaffe och macka.
  • Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto.
  • Vid avbokning senare än 5 arbetsdagar före kurs debiteras 50% av kursavgiften.

Välkommen till en givande och inspirerande dag med oss på Tango!