27 Sep 2017


Ny trendspaning från Tango

Det debatteras i dagarna om idrottssponsringen ska kunna bli mer jämställd än vad den är nu. Stadium har i en aktuell reklamkampanj plockat upp uttalandet om att svenska idrottsmän får 2,9 MILJARDER kronor mer än idrottande kvinnor – varje år…

Vår kollega Emil Didrikson spanar kring hur gällande skatteregler kring avdragsrätt för sponsring sätter käppar i hjulet för en mer jämställd utveckling. Men att företag ändå borde kunna påverka mer än vad de kanske gör idag.

Läs trendspaningen direkt via denna länk!