13 Sep 2016


Ny trendspaning från Tango

Vår kollega Mirelle ilsknade härom dagen till när datorskärmen täcktes av reklambudskap istället för den intressanta artikel om e-sport som hon var på väg att söka upp.

Läs mer om den påträngande marknadsföringens roll försvagas i jämförelse med relevans, äkthet och närhet till målgruppen.

Ny färsk trendspaning här!