27 Nov 2017


Färsk trendspaning att läsa

Många företag har svårt att nå fram med sin sponsring. De som har en alltför spretig sponsringsportfölj når inte önskvärda effekter eftersom deras målgrupper inte riktigt förstår varför företaget sponsrar.

I en färsk trendspaning diskuterar vi vikten av att ha ett sammanhållande tema för dina satsningar inom sponsring och samhällsengagemang.

Du läser den direkt här!