17 Okt 2017


Ännu en ny trendspaning finns ute!

Att blir en bättre säljare av sponsring som rättighetsinnehavare är inte det lättaste. Det är faktiskt en ganska komplex apparat att gå från att ”gå med håven” och söka donationer och gåvor, till att erbjuda ett affärsmässigt samarbetet som är gynnsamt för flera parter.

Vår kollega Mirelle Andreasson resonerar lite kring detta både utifrån egna erfarenheter, och den vardag som vi möter genom Tangos kontakter varje dag.

Läs trendspaningen direkt via denna länk!