Utnyttja sponsorskapen mer effektivt !

Varför är det så få… …företag som verkligen lyckas få till en väl integrerad kommunikation av sina sponsorsatsningar? Dagligen hör vi sponsorer som berättar att projekten är för dyra, att deras budget inte räcker till aktiveringen, att de inte vet hur de ska utnyttja projekten etc. Lösningen är antagligen att inte bara tillföra medel från ... Läs mer »

1 Dec

B2B-folket – föregångare inom sponsring och events

Diskussionen om fördelarna… …med sponsring och events har skjutit verklig fart först under de senaste 5-6 åren. Detta i takt med att allt fler snabbrörliga konsumentvaror med kraft drivit olika projekt. Samtidigt har business-to-business-folket jobbat på som vanligt med aktiviteter man i olika skepnader genomfört de senaste 30-40 åren… Just det, B2B-folket – och speciellt ... Läs mer »

1 Sep

B2B-folket – föregångare inom sponsring och events

Diskussionen om fördelarna… …med sponsring och events har skjutit verklig fart först under de senaste 5-6 åren. Detta i takt med att allt fler snabbrörliga konsumentvaror med kraft drivit olika projekt. Samtidigt har business-to-business-folket jobbat på som vanligt med aktiviteter man i olika skepnader genomfört de senaste 30-40 åren… Just det, B2B-folket – och speciellt ... Läs mer »

1 Sep